Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Spotkanie dla Beneficjentów kończących realizację inicjatyw w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” dotyczące rozliczania oraz upowszechniania i promocji rezultatów. Warszawa, 13.05.2019 r.


Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu skierowanym do instytucji kończących realizację projektów mobilności ponadnarodowej, realizowanych na zasadach programu Erasmus+.

Celem spotkania jest przekazanie beneficjentom kończącym działania projektowe merytorycznych i finansowych informacji dotyczących prawidłowego rozliczenia realizowanych inicjatyw oraz sposobów i metod promowania a także upowszechniania rezultatów projektu.

Spotkanie odbędzie się 13.05.2019 r. w Hotelu Mercure ul. Złota 48/54 w Warszawie.

Program szkolenia [PDF]

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Na szkolenie zapraszamy maksymalnie 2 osoby z instytucji (np. koordynator projektu i osoba zajmująca się finansami w projekcie).

Osoby niezarejestrowane na szkolenie nie będą mogły wziąć w nim udziału.

Szkolenie jest bezpłatne, FRSE nie zwraca kosztów przejazdu. W trakcie szkolenia będzie zapewniony catering.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w systemie online i potrwa do 30.04.2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FRSE ostatecznie potwierdzi udział w szkoleniu w oddzielnym mailu, przesłanym po zakończeniu rejestracji na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:
p. Eweliną Michór: e-mail: emichor@frse.org.pl; tel: 22 46 31 142
p. Małgorzatą Kocon: e-mail: mkocon@frse.org.pl; tel: 22 46 31 634

 Prezentacje ze szkolenia:

System Mobility Tool+ i raport końcowy [PDF]
Zarządzanie finansami [PDF]
EPALE [PDF]
Upowszechnianie rezultatów [prezentacja eksperta]Seminarium dotyczące możliwości dofinansowania zagranicznych wyjazdów edukacyjnych dla kadry edukacji dorosłych w ramach programów Erasmus+ Edukacja dorosłych i PO WER Edukacja dorosłych

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 9 listopada 2018 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Edukacja dorosłych

Zapraszamy na Seminarium dotyczące możliwości dofinansowania zagranicznych wyjazdów edukacyjnych dla kadry edukacji dorosłych w ramach programów Erasmus+ Edukacja dorosłych i PO WER Edukacja dorosłych.

Seminarium odbędzie się 9 listopada w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Jego celem jest przedstawienie możliwości uzyskania dofinansowania, zaprezentowanie przykładów dotychczas realizowanych projektów oraz umożliwienie skonsultowania pomysłów na projekty głównie w akcji 1.

Spodziewany termin składania wniosków o dofinansowanie w tej akcji to początek lutego 2019 r.

Zachęcamy Państwa do udziału w seminarium i skorzystania z możliwości dofinansowania projektów w obszarze edukacji dorosłych, szczególnie, że w roku 2019 Komisja Europejska planuje zwiększenie budżetu Erasmus+ Edukacja Dorosłych o blisko 70% na dofinansowanie ww. projektów ze środków programu. Dodatkowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pozyskała 15 mln PLN z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na ten cel na lata 2018-2020. Dzięki środkom z obu programów w roku 2018 dofinansowano rekordową jak na sektor edukacji dorosłych pulę 68 projektów mobilności. Szacujemy, że połączone środki finansowe Eramus+ i POWER pozwolą sfinansować w roku 2019 znacząco ponad 100 projektów. 

Będziemy wdzięczni za poinformowanie innych organizacji i instytucji, które mogą być zainteresowane udziałem w spotkaniu.

Więcej informacji na temat programu Erasmus+ Edukacja dorosłych dostępnych jest na stronie internetowej: http://erasmusplus.org.pl/edukacja-doroslych/.

Szczegółowe informacje dotyczące charakterystyki działań realizowanych w obszarze edukacji dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju znajdą Państwo na stronie: http://power.frse.org.pl/edukacja-doroslych.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli podmiotów zajmujących się niezawodową edukacją osób dorosłych, mniej doświadczonych we współpracy międzynarodowej i zainteresowanych realizacją projektów z tego zakresu, np.:

 • stowarzyszenia i fundacje aktywne w obszarze edukacji dorosłych (w tym Uniwersytety Trzeciego Wieku, Uniwersytety Ludowe oraz organizacje pozarządowe zajmujące się osobami niepełnosprawnymi)
 • instytucje kultury (w tym biblioteki, muzea, domy kultury)
 • urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej i inne publiczne placówki wspierające rozwój dorosłych w obszarze niezawodowym
 • centra edukacji dorosłych (np. Centra Kształcenia Ustawicznego, w strukturze których są szkoły ogólnokształcące dla dorosłych)
 • firmy aktywne w obszarze edukacji dorosłych, np. szkoły językowe
 • inne organizacje , jeśli są aktywne w obszarze edukacji dorosłych, np. zakłady penitencjarne, uczelnie (np. Uniwersytety Otwarte lub Uniwersytety Trzeciego Wieku przy uczelniach)

Ze względu na to, że w programie seminarium przewidziano sesję warsztatową, podczas której będą analizowane pomysły na projekty, uczestnicy są proszeni o wcześniejsze zapoznanie się z informacjami na temat sektora Edukacja dorosłych programu Erasmus+: http://erasmusplus.org.pl/edukacja-doroslych/.

Jednocześnie informujemy, że 3 grudnia 2018 r. planujemy organizację spotkania poświęconego Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych (szczegóły wkrótce).

Program seminarium [PDF]

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę miejsc, organizatorzy będą brać pod uwagę informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym, w tym pierwszeństwo będą miały organizacje mniej doświadczone we współpracy międzynarodowej i programie Erasmus+.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu, natomiast zapewniają catering oraz bilety na zwiedzenie wystaw Centrum Nauki Kopernik.

Prezentacja ze spotkania [PDF]

 Szkolenie nt. zasad zarządzania projektami mobilności dla instytucji realizujących projekty na zasadach Programu Erasmus+ finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Konkurs 2018

03 września 2018 r. w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty mobilnościowe w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych" konkurs wniosków 2018. W wydarzeniu wzięli udział osoby reprezentujące organizacje z całej Polski, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie i udział w szkoleniu.

Spotkanie dotyczyło zarządzania finansami, zarządzania projektem i mobilnościami, najważniejszych postanowień umowy finansowej, umowy z uczestnikiem. Udzielono odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.

Zrealizowany program szkolenia [PDF]

Prezentacje ze szkolenia:

Informacje ogólne i statystyki [PDF]

Zarządzanie projektem [PDF]

Zarządzanie finansami [PDF]

Umowa finansowa [PDF]

Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności [PDF]

Mobility Tool+ [PDF] • W razie pytań

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  Aleje Jerozolimskie 142A
  02- 305 Warszawa
  tel.: 22 46 31 660
  e-mail: powerae@frse.org.pl 

  ZESPÓŁ MERYTORYCZNY PROJEKTU
  PO WER ,,Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych''


  Liliana Budkowska - Dyrektor Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych 
  tel. 22 46 31 424,

  Emilia Halemba - Zastępca Dyrektora
  tel. 22 46 31 671; ehalemba@frse.org.pl

  Łukasz Cherek - Koordynator Zespołu
  tel.  22 46 31 445, 

  Joanna Bazylak
  tel. 22 46 31 304, jbazylak@frse.org.pl


  ROZLICZENIA FINANSOWE PROJEKTÓW MOBILNOŚCIOWYCH 

  Małgorzata Sztarbała - Zastępca głównej księgowej
  tel. 22 46 31 134msztarbala@frse.org.pl