Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

1. FORMULARZ SL
Zgodnie z zapisami w artykule I.1.5 umowy finansowej Beneficjent przekazuje FRSE dane o poszczególnych uczestnikach, które zostały określone w załączniku nr V do umowy (zgodnie z PO WER). W tym celu został przygotowany dla Państwa formularz SL 2014, dostępny w systemie  https://online.frse.org.pl/.

Instrukcja wypełnienia formularza dostępna jest pod następującym linkiem [INSTRUKCJA SL 2014]

Dane o uczestnikach projektu przekazywane są przez beneficjenta w ciągu 3 dni od podpisania umowy między instytucją wysyłającą a uczestnikiem projektu. Jeżeli umowa z uczestnikiem projektu została podpisana przed 22 lipca 2015 r. prosimy aby wprowadzić dane uczestników najpóźniej do 13 sierpnia 2015 r.


2. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
Zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, uczestnicy projektu podpisują Oświadczenie uczestnika projektu, które dotyczy zgody na przetwarzania danych osobowych i jest warunkiem uczestnictwa w projekcie.

Oświadczenie uczestnika projektu dostępne jest pod poniższym linkiem [OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU] - WORD
[OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU] - PDF

Proszę o przesłanie Oświadczeń uczestników projektu do FRSE. W celu podpisania Oświadczenia proszę:
- pobrać i dwustronnie wydrukować Oświadczenie (link powyżej);
- uzupełnić dane szkoły/przedszkola/instytucji beneficjenta (pełna nazwa beneficjenta i adres) – punkt 4 Oświadczenia;
- upewnić się, że wszyscy uczestnicy projektu zapoznali się z treścią Oświadczenia (w razie wszelkich wątpliwości proszę o kontakt);
- wpisać datę i miejscowość;
- przekazać Oświadczenie uczestnikom projektu do podpisu (podpis uczestnika projektu musi być czytelny).

Proszę by data na Oświadczeniu była identyczna z datą podpisania umowy między uczestnikiem projektu a organizacją wysyłającą. Wypełnione i podpisane Oświadczenia uczestników projektu, z którymi umowy zostały podpisane do 22 lipca 2015 r. proszę odesłać do FRSE nie później niż do 13 sierpnia 2015 r. W przypadku, gdy umowy między danymi uczestnikami projektu a organizacją wysyłającą zostały podpisane po tej dacie, proszę wysłać Oświadczenia do FRSE w ciągu 3 dni od podpisania umowy między uczestnikiem projektu a organizacją wysyłającą.

Podpisane Oświadczenia proszę przesłać na adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
POWERSE -„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”
 ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Oświadczenia uczestników projektu, numer Państwa umowy finansowej np. POWERSE-2014-1-PL01-KA101-123456