Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA: Zmiany w systemie uwierzytelniania ECAS

Informujemy, że serwis uwierzytelniania użytkowników systemów informatycznych Komisji Europejskiej o nazwie ECAS (European Commission Authentication Service) w dniu 6 października 2016 r.  zmieni nazwę na EU login. W nowym serwisie zmianie ulegnie układ informacji, a produkt będzie przyjaźniejszy w użytkowaniu.

Dane rejestracyjne dotychczasowych użytkowników zostaną zachowane w systemie. Najbardziej istotną zmianą jest to, że użytkownicy przy logowaniu będą posługiwać się adresem e-mail, a nie nazwą użytkownika. Z tego powodu, zalecamy sprawdzenie i zapamiętanie adresu e-mail, który jest przypisany do konta. Nie będzie również konieczny wybór opcji  „External/ Zewnętrzny”.

MOBILITY TOOL+

System Mobility Tool+ służy do zarządzania projektami edukacyjnymi dofinansowanymi ze środków programu Erasmus+ oraz projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”. W systemie MT+ uczestnicy projektu składają raporty indywidualne (Wzór raportu uczestnika projektu) z mobilności a instytucje realizujące projekt składają raport końcowy z realizacji całego projektu.

W celu prawidłowego korzystania z systemu zachęcamy do zapoznania się z PRZEWODNIKIEM użytkownika oraz z INSTRUKCJĄ MT+2014 opracowaną przez zespół FRSE. 

Więcej informacji na temat systemu MT+, w tym ilustrowany przewodnik użytkownika, znajdą Państwo na stronie http://erasmusplus.org.pl/raportowanie/

Aby uzyskać dostęp do swojego projektu w systemie, należy:

W przypadku wątpliwości zachęcamy do konsultacji z pracownikami zespołu.


Ważne jest, aby mobilności były realizowane w oparciu o potrzeby instytucji określone we wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo, uprzejmie przypominam Państwu, aby przy organizacji Państwa projektu i poszczególnych mobilności zwrócić szczególną uwagę na wzrost następujących umiejętności i kompetencji uczestników projektu, które stanowią dodatkowy cel projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”:

- doskonalenie umiejętności uczenia się,
- podniesienie poziomu kompetencji społecznych, językowych, kulturowych,
- rozwój inicjatywy i przedsiębiorczości,
- podniesienie poziomu kompetencji w zakresie ICT i wykorzystania narzędzi informatycznych,
- rozwój praktycznych umiejętności odpowiednich dla obecnej pracy i rozwoju zawodowego kadry edukacyjnej,
- nabycie wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania nowych metod pracy, podejść, technik nauczania oraz pracy z uczniem,
- podniesienie kompetencji w zakresie języka obcego,
- poszerzenie wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu lub/i obszaru zawodowego.


Raport końcowy

Złożenie raportu końcowego

Każdy Beneficjent projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji" szkolnej zobowiązany jest do złożenia raportu końcowego z realizacji projektu. Raport końcowy traktowany jest jako wniosek Beneficjenta o płatność końcową. Zgodnie z zapisami umowy finansowej, raport należy złożyć maksymalnie w ciągu 60 dni od daty zakończenia projektu.

Raport końcowy należy złożyć w języku polskim w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Mobility Tool+ w zakładce Raporty.

Obowiązkowym załącznikiem do raportu końcowego jest Oświadczenie (Declaration of Honour), które będzie dostępne w systemie Mobility Tool+ dopiero po wypełnieniu całego raportu i rozpoczęciu jego składania. Dokument musi być podpisany przez prawnego reprezentanta organizacji Beneficjenta.

Więcej informacji na stronie programu Erasmus+
http://erasmusplus.org.pl/raportowanie/ 

Wartość merytoryczna raportu końcowego

Niezwykle istotną kwestią podczas wypełniania raportu końcowego jest jego wartość merytoryczna. Bardzo ważne jest m.in ustosunkowanie się do realizacji celów. W związku z tym, należy w jak największym stopniu odnieść się do wniosku o dofinansowanie, gdzie sprecyzowali Państwo swoje potrzeby i nakreślili plan działań w oparciu o te potrzeby. Należy szczegółowo opisać wszelkie kwestie mające wpływ na jakość realizowanego projektu, a w sposób szczególny:
- konkretne rezultaty realizacji projektu
- wpływ projektu na uczestników, organizacje uczestniczące
- zrealizowane działania
- działania upowszechniające projekt
- szczegółowy opis rekrutacji
- opis uczestników projektu

Do raportu warto załączyć dodatkowe dokumenty, pliki, które zostały wytworzone lub upowszechnione w toku realizacji projektu: rezultaty, skany z gazet, notatek prasowych, programy mobilności, przykładową umowę z uczestnikiem, itp.