Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Mobilność kadry edukacji szkolnej KONKURS Erasmus+ 2015

Uwaga!

16 czerwca nastąpiła zmiana adresu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
dopisek: POWER-nr projektu

Projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” stanowi dodatkowe źródło dofinansowania projektów dla Akcji 1 Mobilność kadry programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach konkursu wniosków 2015 r.

 W ramach niniejszego projektu dofinansowanie otrzymują wnioski zakwalifikowane na listę rezerwową konkursu wg listy rankingowej.

 Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

Do grupy tej zaliczają się: nauczyciele, nauczyciele-dyrektorzy, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele-bibliotekarze, nauczyciele pracujący w świetlicach, którzy są zatrudnieni w polskich placówkach oświatowych zapewniających kształcenie ogólne, zawodowe lub techniczne na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół średnich II stopnia.

W ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, każdy uczestnik projektu będzie uczestniczył w jednej zagranicznej mobilności.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają dofinansowanie, na udział w następujących formach wsparcia, które są zgodne z zasadami programu Erasmus+:

  • działalność dydaktyczna (teaching assignmet): działania pozwalające nauczycielom na prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach partnerskich;
  • szkolenia kadry: uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach lub szkoleniach za granicą;
  • job shadowing.

Mobilności ponadnarodowe będą trwać od 2 do 60 dni (bez okresu podróży) i mogą się odbywać do następujących krajów: kraje członkowskie Unii Europejskiej, Norwegia, Lichtenstein, Islandia, Turcja i była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM).


Projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Czas realizacji projektu: od 1 sierpnia 2015 do 31 grudnia 2018

Całkowity budżet projektu: 54 219 280,50 PLN

Projekt jest finansowany w 100% ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.