Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Prosze wybrać właściwy dla Państwa instytucji rodzaj umowy.


Umowa Finasowa (typu MONO-BENEFICIARY)

Umowa MONO-BENEFICIARY obowiązuje w przypadku, gdy wnioskodawcą jest szkoła (pojedyncza instytucja). 

Warunki szczegółowe (WS) (indywidualne dla każdego beneficjenta) [PDF]
Zał. I  : Warunki ogólne (WO) umowy finansowej [PDF]
Zał. II : Opis projektu, szacunkowy budżet projektu [PDF]
Zał. III: Zasady finansowe i umowne
[PDF]
Zał. IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
Zał. V : Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu

- Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem [WORD] - wzór obowiazujący od 7.10.2016r.
- Porozumienie o programie mobilności i karta jakości mobilności [PL] [EN]
- Oświadczenie uczestnika projektu [WORD] [PDF]
Zał. VI : Min. zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE [PDF]
Zał. VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych –
udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.or

Wniosek o zmianę w Umowie [WORD] (instrukcja wypełniania i złożenia wniosku o zmianę znajduje się w zakładce INSTRUKCJE)


Umowa Finasowa (typu MULTI-BENEFICIARY)

Umowa MULTI-BENEFICIARY obowiązuje w przypadku, gdy wnioskodawcą jest Organ Prowadzący (koordynator konsorcjum) podpisujący umowę w imieniu kilku instytucji partnerskich.

Warunki szczegółowe (WS) (indywidualne dla każdego beneficjenta) [PDF]
Zał. I  : Warunki ogólne (WO) umowy finansowej [PDF]
Zał. II : Opis projektu, szacunkowy budżet projektu,Lista pozostałych beneficjentów [PDF]
Zał. III: Zasady finansowe i umowne
[PDF]
Zał. IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
Zał. V : Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych beneficjentów [PDF] [WORD]
Zał. VI: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu

- Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem [WORD] - wzór obowiazujący od 7.10.2016r.
- Porozumienie o programie mobilności i karta jakości mobilności [PL] [EN]
- Oświadczenie uczestnika projektu [WORD] [PDF]
Zał. VII: Min. zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE [PDF]
Zał.VIII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych –
udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Wniosek o zmianę w Umowie [WORD] (instrukcja wypełniania i złożenia wniosku o zmianę znajduje się w zakładce INSTRUKCJE)


Umowa Finasowa dla państwowych jednostek budżetowych

Warunki szczegółowe (WS) (indywidualne dla każdego beneficjenta) [PDF]
Zał. I  : Warunki ogólne (WO) umowy finansowej [PDF]
Zał. II : Opis projektu, szacunkowy budżet projektu [PDF]
Zał. III: Zasady finansowe i umowne
[PDF]
Zał. IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
Zał. V : Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu

- Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem [WORD] - wzór obowiazujący od 7.10.2016r.
- Porozumienie o programie mobilności i karta jakości mobilności [PL] [EN]
- Oświadczenie uczestnika projektu [WORD] [PDF] 
Zał. VI : Min. zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE [PDF]
Zał. VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych –
udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl


ZABEZPIECZENIA WYKONANIA UMOWY DLA PROJEKTÓW POWERSE (DOTYCZY WYŁĄCZNIE BENEFICJENTÓW DLA KTÓRYCH ORGAN PROWADZĄCY NIE JEST PAŃSTWOWĄ JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ)

Decyzją Zarządu FRSE umowy Beneficjentów z budżetem całkowitym powyżej:

a) 100 000,00 PLN,
dla których organ prowadzacy nie jest państwową jednostka budżetową, podlegają zabezpieczeniu należytego wykonania umowy poprzez: weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
[WZÓR WEKSLA]
[DEKLARACJA WEKSLOWA]
[WSKAZÓWKI POSTĘPOWANIA Z WEKSLEM IN BLANCO I DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ]

b) 200 000,00 PLN, dla których organ prowadzący nie jest państwową jednostka budżetową, podlegają zabezpieczeniu należytego wykonania umowy poprzez: weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz płatności zaliczkowe 40%, 40% wraz z raportem przejściowym/postępu
[WZÓR WEKSLA]
[DEKLARACJA WEKSLOWA]
[WSKAZÓWKI POSTĘPOWANIA Z WEKSLEM IN BLANCO I DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ]