Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

„School Power” – spotkanie dla beneficjentów kończących realizację projektów dotyczące rozliczania oraz upowszechniania i promocji rezultatów.

 

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu skierowanym do instytucji kończących realizację projektów mobilności ponadnarodowej, realizowanych na zasadach programu Erasmus+.

Celem spotkania jest przekazanie beneficjentom kończącym działania projektowe merytorycznych i finansowych informacji dotyczących prawidłowego rozliczenia realizowanych inicjatyw oraz sposobów i metod promowania a także upowszechniania rezultatów projektu.

Cykl dwóch spotkań zaplanowano wg poniższego harmonogramu:

Warszawa – 04.04.2019r. – Hotel Mercury ul. Złota 48/54, Warszawa

Warszawa – IV kwartał 2019r. (dokładna data zostanie podana z około miesięcznym wyprzedzeniem)

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Na szkolenie zapraszamy maksymalnie 2 osoby z instytucji (np. koordynator projektu i osoba zajmująca się finansami w projekcie).

Osoby niezarejestrowane na szkolenie nie będą mogły wziąć w nim udziału.

Szkolenie jest bezpłatne, FRSE nie zwraca kosztów przejazdu. W trakcie szkolenia będzie zapewniony catering.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w systemie online i potrwa do 22 marca 2019 roku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FRSE ostatecznie potwierdzi udział w szkoleniu w oddzielnym mailu przesłanym po zakończeniu rejestracji na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:
p. Beatą Rzepka: e-mail: brzepka@frse.org.pl;  tel.: 22 46 31 662.

„SCHOOL POWER” – spotkanie dla beneficjentów kończących realizację projektów dotyczące rozliczania oraz upowszechniania i promocji rezultatów.

 

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w trosce o dbałość realizowanych projektów serdecznie zaprasza przedstawicieli szkół do udziału w cyklu czterech spotkań skierowanych do instytucji biorących udział w projektach mobilności ponadnarodowej działających na zasadach programu Erasmus+,

Celem spotkania jest przekazanie beneficjentom kończącym działania projektowe, merytorycznych i finansowych informacji dotyczących prawidłowego rozliczenia oraz sposobów i metod związanych z promocją i upowszechnianiem rezultatów projektu.

Cykl czterech spotkań zaplanowany jest w różnych regionach Polski wg poniższego harmonogramu:

  • Warszawa – 05.03.2018 r.
  • Katowice – 25.04.2018 r.
  • Gdynia – 17.05.2018 r. 
  • Poznań –  27.09. 2018 r. NH Hotel ul. Św. Marcina 67, 61-806 Poznań 

Dokładne terminy oraz miejsca kolejnych szkoleń będą podawane z około miesięcznym wyprzedzeniem drogą mailową, na adres osoby kontaktowej podanej w umowie finansowej.

Prosimy Państwa o wybór dogodnej lokalizacji i terminu.


Ważny komunikat dotyczący szkoleń organizowanych przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji !

Zachęcamy do lektury

Bezpłatne szkolenia i działania informacyjne dot. programu Erasmus+ SZKOLENIA

02 i 04 października 2017 r. w Warszawie odbyły się dwa spotkania informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty szkolne w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" konkurs wniosków 2017. W wydarzeniach wzięło udział około 230 osób reprezentujących instytucję z całej Polski, których instytucje otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie.

Spotkania dotyczyły zarządzania finansami, zarządzania projektem i mobilnościami, najważniejszych postanowień umowy finansowej, umowy z uczestnikiem. Udzielono odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.

Zrealizowany Program szkolenia

Prezentacje ze szkoleń:

Zarządzanie projektem i organizacja mobilności (2.10.2017)

Zarządzanie projektem i organizacja mobilności (4.10.2017)

Zarządzanie finansami

Umowa finansowa

Umowa pomiędzy instytucja wysyłającą a uczestnikiem mobilności

Mobility Tool+