Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Prosze wybrać właściwy dla Państwa instytucji rodzaj umowy.


Umowa Finasowa (typu MONO-BENEFICIARY)

Umowa MONO-BENEFICIARY obowiązuje w przypadku, gdy wnioskodawcą jest szkoła (pojedyncza instytucja). 

Warunki szczegółowe (WS) (indywidualne dla każdego beneficjenta) [PDF]
Zał. I  : Warunki ogólne (WO) [PDF]
Zał. II : Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu
Zał. III: Zasady finansowe i umowne
[PDF]
Zał. IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
Zał. V : Wzory umów mających zastosowanie pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu

- Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem [WORD]
- Porozumienie o programie mobilności i karta jakości mobilności [PL] [EN]

- OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  [WORD] [PDF] - obowiązuje po wprowadzeniu RODO

Zał. VI : Min. zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE
[PDF]
Zał. VII :Formularz zgłoszeniowy [PDF] obowiązujacy do 25.05.2018r.
Zał. VII :Formularz zgłoszeniowy
[PDF] obowiązujacy od 25.05.2018r.
Zał. VIII:Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych - min. zakres wymagany przez FRSE
[WORD PLN] [WORD EN] - obowiązujący do 25.05.2018r.
Zał. VIII:Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych - min. zakres wymagany przez FRSE
[WORD PLN] [WORD EN] - obowiązujący od 25.05.2018r.
Zał. IX :Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych uczestników
[WORD PLN] [WORD EN]
Zał. X : Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Wniosek o zmianę w Umowie [WORD] (instrukcja wypełniania i złożenia wniosku o zmianę znajduje się w zakładce INSTRUKCJE)


Umowa Finasowa (typu MULTI-BENEFICIARY)

Umowa MULTI-BENEFICIARY obowiązuje w przypadku, gdy wnioskodawcą jest Organ Prowadzący (koordynator konsorcjum) podpisujący umowę w imieniu instytucji partnerskich.

Warunki szczegółowe (WS) (indywidualne dla każdego beneficjenta) [PDF]
Zał. I  : Warunki ogólne (WO) [PDF]
Zał. II : Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu,Lista pozostałych beneficjentów
Zał. III: Zasady finansowe i umowne
[PDF]
Zał. IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
Zał. V : Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych beneficjentów [WORD]
Zał. VI: Wzory umów mających zastosowanie pomiędzy beneficjentami a uczestnikami projektu

- Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem [WORD] 
- Porozumienie o programie mobilności i karta jakości mobilności [PL] [EN]

- OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU [WORD] [PDF] - obowiązuje po wprowadzeniu RODO

Zał. VII: Min. zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE [PDF]
Zał.VIII: Formularz zgłoszeniowy
 [PDF] obowiązujacy do 25.05.2018r.
Zał. VIII :Formularz zgłoszeniowy
[PDF] obowiązujacy od 25.05.2018r.v
Zał. IX :Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych - min. zakres wymagany przez FRSE
[WORD PLN] [WORD EN] - obowiązujący do 25.05.2018r.
Zał. IX:Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych - min. zakres wymagany przez FRSE
[WORD PLN] [WORD EN] - obowiązujący od 25.05.2018r.
Zał. X  : Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych uczestników/rodziców/opiekunów

Zał. XI : Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych –
udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Wniosek o zmianę w Umowie [WORD] (instrukcja wypełniania i złożenia wniosku o zmianę znajduje się w zakładce INSTRUKCJE)


Umowa Finasowa dla państwowych jednostek budżetowych

Warunki szczegółowe (WS) (indywidualne dla każdego beneficjenta) [PDF]
Zał. I  : Warunki ogólne (WO) [PDF]
Zał. II : Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu
Zał. III: Zasady finansowe i umowne
[PDF]
Zał. IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
Zał. V : Wzory umów mających zastosowanie pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu

- Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem [WORD] 
- Porozumienie o programie mobilności i karta jakości mobilności [PL] [EN]

- OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU [WORD] [PDF] - obowiązuje po wprowadzeniu RODO

Zał. VI : Min. zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE [PDF]
Zał. VII :Formularz zgłoszeniowy [PDF] obowiązujacy do 25.05.2018r.
Zał. VII :Formularz zgłoszeniowy
[PDF] obowiązujacy od 25.05.2018r.
Zał. VIII:Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych - min. zakres wymagany przez FRSE
[WORD PLN] [WORD EN] - obowiązujący do 25.05.2018r.
Zał. VIII:Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych - min. zakres wymagany przez FRSE
[WORD PLN] [WORD EN] - obowiązujący od 25.05.2018r.
Zał. IX :Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych uczestników
[WORD PLN] [WORD EN]
Zał. X : Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że dniu 29 czerwca 2017r. podjęła decyzję o zatwierdzeniu do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej wniosków umieszczonych na liście rezerwowej akcji 1 sektora Edukacja Szkolna programu Erasmus+ konkurs 2017.

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PODPISANIEM UMOWY FINANSOWEJ NA REALIZACJĘ PROJEKTU

  • PEŁNOMOCNICTWO [DOC] - pełnomocnictwa przesłane w momencie składania wniosku do programu Erasmus+ nie będą akceptowane. Należy przedstawić nowe pełnomocnictwo w przypadku projektów finansowanych w ramach PO WER. 
  • PEŁNOMOCNICTWO MANDATE [DOC] - dotyczy wyłącznie konsorcjów
  • Hasło weryfikacyjne do ankiety beneficjenta w systemie OnLine FRSE - przesłane w formie elektronicznej
  • Instrukcja wypełnienia i złożenia ankiety beneficjenta w sytemie OnLine FRSE [PDF]
  • Zestawienie planowanych mobilności [EXCEL] - wypełnienie tabeli pozwala zweryfikować FRSE liczbę planowanych mobilności. Przykład wypełnionej tabeli [PDF]
  • Wykaz dokumentów do umowy [PDF]