Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

FORMULARZ SL 2014

Beneficjenci są zobowiązani do podpisania z każdym uczestnikiem projektu umowy pomiędzy uczestnikiem mobilności a organizacją wysyłającą.

W ciągu 3 dni od podpisania umowy z uczestnikiem Beneficjent jest zobowiązany do przekazania poprzez system informatyczny danych uczestników projektu.W tym celu został przygotowany dla Państwa formularz SL 2014 dostępny w systemie online FRSE https://online.frse.org.pl/.

W celu prawidłowego uzupełnienia formularza proszę zapoznać się z Instrukcją wypełnienia formularza SL dostępną:
[INSTRUKCJA SL 2014]

  • Uzupełniając dane w formularzu SL proszę podawać takie same adresy mailowe poszczególnych uczestników jak wpisano w systemie Mobility Tool+ przy rejestracji mobilności. 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, każdy z  uczestników projektu zobowiązany jest do podpisania dokumentu: Oświadczenie uczestnika projektu, które dotyczy zgody na przetwarzanie danych osobowych i jest warunkiem uczestnictwa w projekcie.

Oświadczenie uczestnika projektu stanowi załącznik 3 do umowy pomiędzy uczestnikiem mobilności a instytucją wysyłającą.Wzór oświadczenia znajduje się w zakładce Umowa finansowa. W celu prawidłowego przygotowania Oświadczenia uczestnika należy:
- pobrać i dwustronnie wydrukować
- w punkcie 4 Oświadczenia uzupełnić dane szkoły/przedszkola/instytucji beneficjenta (należy wpisać pełną nazwę beneficjenta oraz jej adres);
- wpisać datę oraz miejscowość
(data na Oświadczeniu musi być identyczna z datą podpisania umowy między uczestnikiem projektu a organizacją wysyłającą);
- Oświadczenie musi zostać podpisane czytelnieprzez każdego z uczestników projektu

  • Zasady przygotowania Oświadczenia uczestnika projektu.[PDF]

Podpisane Oświadczenia proszę przesłaćna adres:Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
POWERSE -„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”
Al. Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Oświadczenia uczestników projektu, numer Państwa umowy finansowej