Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Spotkania dla instytucji rozpoczynających realizację inicjatyw w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach skierowanych do instytucji rozpoczynających realizację inicjatyw w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Celem spotkań jest przekazanie merytoryczno-finansowych informacji dotyczących prawidłowej realizacji inicjatyw. Podczas szkoleń omówione zostaną najważniejsze zapisy umowy finansowej zawartej pomiędzy FRSE a realizatorem działań, kwestie merytoryczne, aspekty dotyczą raportowania i rozliczania działań, wzory dokumentów oraz kwestie związane z zarządzaniem finansami w ramach inicjatyw.

TERMINY I MIEJSCE:
1 października 2019 r. – Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa

2 października 2019 r. – Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa

UWAGA!
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Na szkolenie w wybranym przez Państwa terminie zapraszamy maksymalnie 2 osoby z instytucji (np. koordynator przedsięwzięcia oraz osobę zajmującą się finansami).

Osoby niezarejestrowane na szkolenie nie będą mogły wziąć w nim udziału. Szkolenia są bezpłatne, FRSE nie zwraca kosztów przejazdu. W trakcie szkoleń zapewniony będzie catering.

Rejestracja na szkolenia potrwa od 26 sierpnia do 20 września 2019 r. poprzez wypełnienie ankiety w systemie online, do której link znajduje się poniżej :

1 października 2019 r  - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

2 października 2019 r - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FRSE potwierdzi udział w wybranym szkoleniu w oddzielnym mailu przesłanym po zakończeniu rejestracji na adres wskazany w ankiecie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:
p. Magdalena Sroczyńska
e-mail: magdalena.sroczynska@frse.org.pl, tel.: 22 46 31 579