Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Załączniki do Umowy Finansowej

Zał. I  : Warunki ogólne (WO);
Zał. II : Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu;
Zał. III: Zasady finansowe i umowne;

Zał. IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie;
Zał. V : Wzory umów mających zastosowanie pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu

- Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem
- Porozumienie o programie mobilności i karta jakości mobilności [EN]
- OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
Zał. VI : Min. zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE;
Zał. VII :Formularz zgłoszeniowy;
Zał. VIII:Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych - min. zakres wymagany przez FRSE

Zał. IX : Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych - udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.plInstrukcje i dokumenty związane z podpisaniem umów finasowych w roku 2019 r.