Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Link do karty obserwacji projektu:
KARTA OBSERWACJI PROJEKTU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOBILITY TOOL+

System Mobility Tool+ służy do zarządzania projektami edukacyjnymi dofinansowanymi ze środków programu Erasmus+ oraz projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”. W systemie MT+ uczestnicy projektu składają raporty indywidualne (Wzór raportu uczestnika projektu) z mobilności a instytucje realizujące projekt składają raport końcowy z realizacji całego projektu.

W celu prawidłowego korzystania z systemu zachęcamy do zapoznania się z PRZEWODNIKIEM użytkownika oraz z INSTRUKCJĄ MT+2014 opracowaną przez zespół FRSE. 

Więcej informacji na temat systemu MT+, w tym ilustrowany przewodnik użytkownika, znajdą Państwo na stronie http://erasmusplus.org.pl/raportowanie/

Aby uzyskać dostęp do swojego projektu w systemie, należy:

W przypadku wątpliwości zachęcamy do konsultacji z pracownikami zespołu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne jest aby mobilności były realizowane w oparciu o potrzeby instytucji określone we wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo, uprzejmie przypominam Państwu, aby przy organizacji Państwa projektu i poszczególnych mobilności zwrócić szczególną uwagę na wzrost następujących umiejętności i kompetencji uczestników projektu, które stanowią dodatkowy cel projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”:

- doskonalenie umiejętności uczenia się,
- podniesienie poziomu kompetencji społecznych, językowych, kulturowych,
- rozwój inicjatywy i przedsiębiorczości,
- podniesienie poziomu kompetencji w zakresie ICT i wykorzystania narzędzi informatycznych,
- rozwój praktycznych umiejętności odpowiednich dla obecnej pracy i rozwoju zawodowego kadry edukacyjnej,
- nabycie wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania nowych metod pracy, podejść, technik nauczania oraz pracy z uczniem,
- podniesienie kompetencji w zakresie języka obcego,
- poszerzenie wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu lub/i obszaru zawodowego.