Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Raportowanie

1. INFORMACJE OGÓLNE

Mobility Tool+ (MT+) to aplikacja internetowa przeznaczona dla beneficjentów programu Erasmus+ i beneficjentów realizujących projekty finansowane w ramach PO WER. Aplikacja pozwala zarządzać danymi dotyczącymi realizowanych projektów oraz umożliwia złożenie raportu końcowego z realizacji projektu.

Mobility Tool+ znajduje się pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

Informacje umieszczone w Mobility Tool+ powinny odzwierciedlać faktyczny stan realizowanego projektu.

Przed wyjazdem na staż/szkolenie w ciągu 3 dni od podpisania umowy z uczestnikami należy zarejestrować mobilności uczestników w systmie Mobility Tool+ (art. I.1.6 pkt. c umowy finansowej).

2. LOGOWANIE DO SYSTEMU

Aby uzyskać dostęp do swojego projektu w systemie, należy:

  • Utworzyć konto w bazie EU_LOGIN (d. system ECAS) na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility przy rejestracji podając odpowiedni adres e-mail.
  • Potwierdzić adres email za pośrednictwem, którego chcą się Państwo logować do systemu MT+ poprzez wysłanie wiadomości email na adres email opiekuna projektu (w treści: numer projektu + adres email + prośba o umieszczenie projektu w systemie MT+)
  • Zalogować się do systemu Mobility Tool+ na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

Brak potwierdzenia adresu email w FRSE uniemożliwia przetransferowanie projektu do systemu Mobility Tool+.

3. INSTRUKCJE

  • Przewodnik dla użytkowników systemu Mobility Tool+[PDF] wersja z 10 sierpnia 2016 r.
  • Przewodnik dla użytkowników systemu EU_LOGIN - nowa wersja systemu ECAS (wersja angielska) [PDF] wersja z 25 października 2016 r.
  • Instrukcja: Jak dodać mobilność w systemie MT+ (wersja angielska) [wideo] [prezentacja]
  • Instrukcja: Jak eksportować i importować dane mobilności (wersja angielska) [wideo][prezentacja]
  • Instrukcja: Jak wypełnić i złożyć raport końcowy (wersja angielska) [wideo][prezentacja]

Raport postepu

W przypadku umów finansowych z raportem postępu/przejściowym warunkiem uzyskania kolejnej płatności zaliczkowej jest złożenie przez beneficjenta i zatwierdzenie przez FRSE raportu postępu/przejściowego. Każdy raport postępu/przejściowy podlega analizie formalnej, jakościowej i finansowej.

Do złożenia raportu postępu/przejściowego zobligowani są tylko ci beneficjenci, którzy posiadają stosowny zapis na ten temat w umowie finansowej. Dla pozostałych organizacji raport nie jest wymagany.

Raport postępu/przejściowy składa się za pośrednictwem systemu OnLine FRSE

Do raportu postępu/przejściowego należy obowiązkowo dołączyć oświadczenie o prawidłowości danych w raporcie postępu/przejściowym oraz zrealizowany przez uczestników zgłoszonych w sprawozdaniu program stażu/szkolenia. Ww. dokumenty muszą być zgodne ze wzorami FRSE dostępnymi do pobrania poniżej.

Oświadczenie o prawidłowości danych w raporcie postępu [DOC]

Program zrealizowanego stażu dla wszystkich zawodów i/lub program mobilności kadry dla każdej grupy:

Programu zrealizowanego stażu [DOC]

Programu mobilności kadry [DOC]

Zachęcamy do zapoznania sie z Instrukcją sporządzenia i złożenia raportu przejściowego [PDF], która pomoże w przygotowaniu poprawnego raportu.