Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

umowa

Umowa finansowa dla projektu z jednym beneficjentem

Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji

Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]

Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji

Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]

Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]

Załącznik V: Wzory umów mających zastosowanie pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu

Osoba ucząca się

  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [PL]
  • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
  • Porozumienie o partnerstwie ECVET – Memorandum of Understanding [EN]
  • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
  • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [PL]  [EN]
  • Oświadczenie Uczestnika Projektu [PL]
  • Instrukcja wypełniania Oświadczenia Uczestnika [PL]

Pracownik

  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [PL]
  • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [PL]  [EN]
  • Oświadczenie Uczestnika Projektu [PL]
  • Instrukcja wypełniania Oświadczenia Uczestnika [PL]

Załącznik VI: Minimalny zakres danych koniecznych do przekazania FRSE [PDF]

Załącznik VII: Formularz zgłoszeniowy – minimalny zakres danych koniecznych do przekazania przez uczestnika projektu do beneficjenta/organizacji partnerskiej projektu

  • Formularz zgłoszeniowy – osoba ucząca się [DOC]
  • Formularz zgłoszeniowy – absolwent [DOC]
  • Formularz zgłoszeniowy – pracownik [DOC]

Załącznik VIII: Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych – minimalny zakres wymagany przez FRSE [DOC]
Umowa finansowa dla projektow z wieloma beneficjentami (konsorcjum)

Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla konsorcjum

Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]

Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla organizacji

Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]

Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie[PDF]

Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu

Osoba ucząca się

  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [PL]
  • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
  • Porozumienie o partnerstwie ECVET – Memorandum of Understanding [EN]
  • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
  • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [PL]  [EN]
  • Oświadczenie Uczestnika Projektu [PL]
  • Instrukcja wypełniania Oświadczenia Uczestnika [PL]

Pracownik

  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [PL]
  • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [PL]  [EN]
  • Oświadczenie Uczestnika Projektu [PL]
  • Instrukcja wypełniania Oświadczenia Uczestnika [PL]

Załącznik VI: Minimalny zakres danych koniecznych do przekazania FRSE [PDF]

Załącznik VII: Formularz zgłoszeniowy – minimalny zakres danych koniecznych do przekazania przez uczestnika projektu do beneficjenta/organizacji partnerskiej projektu

  • Formularz zgłoszeniowy – osoba ucząca się [DOC]
  • Formularz zgłoszeniowy – absolwent [DOC]
  • Formularz zgłoszeniowy – pracownik [DOC]

Załącznik VIII: Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych – minimalny zakres wymagany przez FRSE [DOC]