Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Poszukiwanie zagranicznych szkół do udziału w projektach

Do realizacji projektu niezbędne jest uczestnictwo co najmniej dwóch organizacji z różnych krajów UE:

  • instytucja wysyłająca: podmiot działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Odpowiada za realizację programu mobilności ponadnarodowej przez uczniów (w tym: rekrutacja uczestników, dokonywanie praktycznych ustaleń, przygotowanie uczestników przed wyjazdem, zapewnienie uczestnikom wsparcia);
  • organizacja przyjmująca: podmiot z innego kraju członkowskiego UE. Odpowiada za zorganizowanie i opracowanie programu mobilności dla uczestników we współpracy z uczestnikami i instytucją wysyłającą, zapewnienie wsparcia uczestnikom w trakcie pobytu za granicą.

BAZA szkół z Rumunii, chętnych do współpracy międzynarodowej w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

W przygotowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji bazie znajduje się wykaz instytucji z obszaru Rumunii zainteresowanych nawiązaniem współpracy międzynarodowej z polskimi placówkami w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Polskie szkoły zainteresowane nawiązaniem współpracy z wybraną instytucją z Rumunii, mogą skorzystać z zawartych w wykazie danych i skontaktować się bezpośrednio z wybraną placówką. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie pośredniczy w nawiązywaniu partnerstw.

Zachęcamy do kontaktu i współpracy placówek z obu krajów.


Przydatne adresy:


Program eTwinning  europejska społeczność szkolna

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.Europejska platforma internetowa dla szkół


School Education Gateway jest pomocna w znalezieniu zagranicznych szkół do współpracy.

  •