Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

KOMUNIKAT

Wyniki I naboru 2019r. formularzy zgłoszeniowych składanych w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponad­narodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Termin składania wniosków: 25/02/2019, godz. 23:59

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza wyniki konkursu formularzy zgłoszeniowych złożonych w terminie do dnia 25 lutego 2019r. w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Decyzja w sprawie wniosków została podjęta na posiedzeniu Zarządu FRSE dnia 11 czerwca 2019r. Decyzją Zarządu FRSE po rekomendacji Komitetu Ewaluacyjnego maksymalna kwota przyznanego dofinansowania to 200 tys. zł.

Wszyscy Wnioskodawcy zostaną indywidualnie poinformowani drogą e-mailową o wynikach naboru wraz ze szczegółową informacją nt. złożonego formularza,  jego oceny formalnej i merytorycznej oraz wysokości przyznanego dofinansowania. Powiadomienia zostaną przesłane na adresy e-mail przedstawicieli prawnych organizacji Wnioskodawców podanych w formularzach zgłoszeniowych.

W przypadku Wnioskodawców, których formularze zgłoszeniowe zostały zatwierdzone do dofinansowania, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1) Podpisanie umowy finansowej gwarantującej przyznanie zaakceptowanego dofinansowania może poprzedzić badanie wiarygodności finansowo-operacyjnej. Szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania w przypadku konieczności przeprowadzenia takiego badania zostaną przekazane w indywidualnych powiadomieniach;

2) Płatności zaliczkowe zostaną zrealizowane w terminie gwarantowanym w umowie pomiędzy FRSE a Realizatorem inicjatywy;

3) Organizacje, którym przyznano dofinansowanie otrzymają drogą mailową informacje o dalszych krokach związanych z zawarciem umowy finansowej;

Wszystkim wnioskodawcom, których formularze zgłoszeniowe zostały zaakceptowane do dofinansowania gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w realizacji swoich inicjatyw.

Jednocześnie informujemy, iż w III kwartale br. planujemy ogłosić kolejny nabór wniosków,  do którego aplikowania już teraz wszystkich Państwa zachęcamy. Informacja na temat nowego naboru będzie dostępna na stronie projektu na początku września.

LISTA RANKINGOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH ZŁOŻONYCH W TERMINIE DO 25 LUTEGO 2019R.
Nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” na rok 2018 otwarty


Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na rok 2018.

Termin składania zgłoszeń upływa 25 lutego 2019 r. o godzinie 23:59.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim i wysłać w systemie on-line, dostępnym na stronie online.frse.org.pl wraz z wymaganymi załącznikami:

  • Skan podpisanego przez prawnego reprezentanta/-ów instytucji ubiegającej się dofinansowanie przedsięwzięcia załącznika „Oświadczenie do zgłoszenia”.

 

  • W przypadku podpisania Oświadczenia przez osobę inną niż prawny reprezentant instytucji ubiegającej się o dofinansowanie przedsięwzięcia (wójt, burmistrz, starosta, prezydent itp.), należy załączyć skan Pełnomocnictwa do podpisania formularza zgłoszeniowego do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

Formularz wraz załącznikami należy złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez system online.frse.org.pl

Przed złożeniem formularza zgłoszeniowego prosimy zapoznać się ze szczegółowymi dokumentami umieszczonymi na stronie w zakładce dokumenty:

  • Instrukcja złożenia formularza zgłoszeniowego
  • Przewodnik dla instytucji ubiegających się o dofinansowanie wyjazdów zagranicznych uczniów
  • Oświadczenie do zgłoszenia
  • Pełnomocnictwo do podpisania aplikacji

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami zespołu POWER SE :
tel: 22 46 31 660
e-mail: powerse@frse.org.pl


Archiwum:
Szanowni Państwo,

Z powodu przedłużającej się ostatecznej akceptacji projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji uprzejmie informuje, iż termin pierwszego naboru planowany na rok 2018 dla szkół zainteresowanych ubieganiem się o dofinasowanie wyjazdów zagranicznych uczniów został przesunięty i ustalony na I kwartał 2019r.

W związku z powyższym dokumentacja niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie mobilności zagranicznych uczniów  zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu na początku 2019 roku. 

Za utrudnienia bardzo serdecznie przepraszamy.

Zespół PO WER sektor edukacja szkolna


  •