Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Spotkania dla instytucji rozpoczynających realizację inicjatyw w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów"

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach skierowanych do instytucji rozpoczynających realizację inicjatyw w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, nabór formularzy zgłoszeniowych w terminie do 25 lutego br.

Celem spotkań jest przekazanie realizatorom przedsięwzięć merytoryczno-finansowych informacji dotyczących prawidłowej realizacji inicjatyw. Podczas szkoleń omówione zostaną najważniejsze zapisy umowy finansowej zawartej pomiędzy FRSE a realizatorem działań, obowiązki szkół realizujących inicjatywy, kwestie merytoryczne, aspekty dotyczą raportowania i rozliczania działań, wzory dokumentów oraz kwestie związane z zarządzaniem finansami w ramach przedsięwzięć.

Terminy i miejsce:

10 września 2019 r. – Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa

12 września 2019 r. – Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Na szkolenie w wybranym przez Państwa terminie zapraszamy maksymalnie 2 osoby z instytucji (np. koordynator przedsięwzięcia oraz osoba zajmująca się finansami).

Osoby niezarejestrowane na szkolenie nie będą mogły wziąć w nim udziału.

Szkolenia są bezpłatne, FRSE nie zwraca kosztów przejazdu. W trakcie szkoleń zapewniony będzie catering.

Rejestracja na szkolenia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w systemie online i potrwa od 5 do 28 sierpnia 2019 r.

10 września 2019 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

12 września 2019 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FRSE ostatecznie potwierdzi udział w wybranym szkoleniu w oddzielnym mailu, przesłanym po zakończeniu rejestracji na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

p. Eweliną Michór: emichor@frse.org.pl, tel.: 22 46 31 142

p. Małgorzatą Kocon: mkocon@frse.org.pl, tel.: 22 46 31 634


DNI OTWARTE

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój zaprasza na dni otwarte dotyczące nowego projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konsultacje indywidualne odbywać się będą w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142A, sala 358 A/B, III piętro, w godz. 9.00 - 14.00 w następujących terminach:

• 31.01.2019 r.
• 06.02.2019 r.
• 07.02.2019 r.
• 12.02.2019 r.

Podczas indywidualnych konsultacji istnieje możliwość uzyskania dodatkowych informacji związanych z obszarem merytoryczno-finansowym projektu, prawidłowym wypełnieniem wymaganych dokumentów, obszarem działań w zakresie projektu a także odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii formalnych związanych ze złożeniem formularzy zgłoszeniowych. 

Na konsultację zapraszamy osoby mające pomysł na projekt i propozycję działań w obrębie incjatywy.

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach indywidualnych prosimy o kontakt z zespołem merytorycznym PO WER SE pod nr tel. 224 631 660.

Uwaga: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie pokrywa kosztów przyjazdu na spotkanie oraz zakwaterowania.

Liczba miejsc ograniczona, w spotkaniach będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby, które otrzymają potwierdzenie udziału.

Dla jednej szkoły przewidziana jest jedna godzina konsultacji.


Ogólnopolski Dzień Informacyjny Erasmus+
i Europejskiego Korpusu Solidarności
8 stycznia 2019 r., Warszawa

Zapraszamy do rejestracji na Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+.

Program wydarzenia: Program

Panel IX - projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” - zapoznanie z zasadami projektu oraz możliwość indywidualnych konsultacji na dedykowanym stoisku eksperckim.


Spotkania informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania zagranicznych wyjazdów uczniów

Bardzo dziękujemy za bardzo duże zainteresowanie Spotkaniami informacyjnymi nt. projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Celem spotkań było przedstawienie zasad projektu, warunków ubiegania się o dofinansowanie oraz omówienie formularza aplikacyjnego.

  •