Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

KONKURS Nauczyciel z POWER-em

Ogólnopolski Konkurs Nauczyciel z POWER-em to inicjatywa mająca na celu wyróżnienie osób biorących udział w zagranicznych mobilnościach oraz promocję najciekawszych efektów projektów mobilności realizowanych przez beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w sektorach edukacja szkolna oraz kształcenie i szkolenia zawodowe w latach 2014-2017.

Przedmiotem konkursu będą autorskie konspekty, scenariusze zajęć, programy edukacyjne, itp. powstałe w wyniku realizacji projektów mobilnościowych polskich instytucji biorących udział w PO WER obsługiwanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli różnych obszarów nauczania, którzy biorąc udział w wyjazdach zagranicznych w ramach Programu POWER zdobyli wiedzę i umiejętności, pozwalające na opracowanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych wykorzystywanych do pracy z uczniami.

Celem konkurs jest:

  • zaprezentowanie najciekawszych narzędzi mogących usprawnić pracę nauczycieli w obrębie polskiego systemu edukacji;
  • identyfikację przykładów dobrych praktyk z danego obszaru nauczania;
  • wyłonienie najlepszych wypracowanych materiałów konkursowych mogących być inspiracją do tworzenia innowacyjnych metod nauczania przez innych nauczycieli;
  • innowacyjne upowszechnianie rezultatów realizowanych projektów oraz dbałość o ich trwałość.

Konkurs pokaże efekty realizowanych projektów w ramach PO WER w sektorach: edukacja szkolna, kształcenie i szkolenia zawodowe, oraz ich wpływ na rozwój zawodowy nauczycieli i podniesienie jakości pracy szkoły.

Czas trwania konkursu:
Ogłoszenie konkursu: czerwiec 2018
Zakończenie konkursu: październik 2018
Ogłoszenie wyników konkursu: listopad 2018

Konkurs "Nauczyciel z POWER-em" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.


Najciekawsze prace konkursowe zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA WIZERUNKU
  3. REGULAMN KONKURSU


Osoby do kontaktu z FRSE:

POWER SE   
Dominik Dymowski tel. 22 46 31 659, e-mail: ddymowski@frse.org.pl

POWER VET  

Joanna Bazylak tel. 22 46 31 304, e-mail: jbazylak@frse.org.pl

Erasmus+ SE 

Lechosław Szafranek tel. 22 46 31 284, e-mail: 

Erasmus+ VET

Kinga Motysia tel. 22 46 31 283, e-mail: