Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

KONKURS Nauczyciel z POWER-em

II edycja ogólnopolskiego konkursu "Nauczyciel z POWER-em" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i honorowym partonatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza  do udziału w konkursie "Nauczyciel z POWER-em" nauczycieli chcących podzielić się efektami realizowanych projektów mobilnościowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w sektorach: edukacja szkolna, kształcenie i szkolenia zawodowe w latach 2014-2018.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli różnych obszarów nauczania, którzy biorąc udział w wyjazdach zagranicznych w ramach Programu PO WER zdobyli wiedzę i umiejętności, pozwalające na opracowanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych wykorzystywanych do pracy z uczniami.

Przedmiotem konkursu są autorskie konspekty, scenariusze zajęć, programy edukacyjne, wytworzone przez nauczycieli dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym  w trakcie realizacji działań projektowych.

Celem konkurs jest:

  • zaprezentowanie najciekawszych narzędzi mogących usprawnić pracę nauczycieli w obrębie polskiego systemu edukacji;
  • wskazanie przykładów dobrych praktyk z danego obszaru nauczania;
  • wyłonienie najlepszych wypracowanych materiałów mogących przyczynić się do tworzenia nowatorskich metod nauczania przez innych nauczycieli;
  • innowacyjne sposoby upowszechniania i utrwalania rezultatów realizowanych projektów.

Konkurs stanowi okazję do zaprezentowania wpływu działań projektowych na rozwój zawodowy nauczycieli oraz podniesienie jakości pracy placówek oświatowych.

Szanowni Państwo,

Ze względu na umożliwienie udziału większej grupie odbiorców konkursu, informujemy o przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń. Mamy nadzieję, iż zmiana ta umożliwi udział w konkursie także tym beneficjentom, których projekty jeszcze trwają, ale część nauczycieli wróciła już z mobilności i planuje wdrożenie wiedzy merytorycznej nabytej podczas zagranicznych szkoleń, kursów i obserwacji w najbliższej przyszłości. W związku z powyższym ogłaszamy:

  • wydłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń do konkursu „ Nauczyciel z POWER-em” do 15 października br.
  • przesunięcie terminu ogłoszenia listy laureatów Konkursu „ Nauczyciel z POWER-em” do 15 listopada br.

Czas trwania konkursu:
Ogłoszenie konkursu: 1 luty 2019
Zakończenie konkursu: 15 października 2019
Ogłoszenie wyników konkursu: 15 listopada 2019

Najciekawsze prace konkursowe zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.

Dokumenty dotyczące konkursu:

  1. Regulamin konkursu
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Załącznik nr 1 do regulaminu

Osoba do kontaktu:
Dominik Dymowski tel. 22 46 31 659, e-mail: ddymowski@frse.org.pl

Zapraszamy do udziału !

Informacje o I edycji konkursu Nauczyciel z POWEREM
LOGO nauczyciel z powerem