Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

materiały szkoleniowe

SZKOLENIE NT. ZASAD ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MOBILNOŚCI

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze szkoleń poświęconych zasadom zarządzania projektami z listy rezerwowej konkursu 2015 Kształcenie i szkolenia zawodowe - akcja 1, które finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach realizowanego przez FRSE projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Szkolenia był skierowane wyłącznie do przedstawicieli instytucji realizujących projekty mobilności edukacyjnej z listy rezerwowej konkursu 2015 sektor VET finansowanych ze środków EFS w ramach PO WER.

1. Zarządzanie projektem - prezentacja [PDF]

Prezentacja uszczegóławia takie kwestie jak: współpraca z partnerem; rekrutacja uczestników; zasada równości szans kobiet i mężczyzn; przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe; realizacja staży i monitorowanie przebiegu staży; raporty uczestników; certyfikacja mobilności; ewaluacja działań; rozpowszechnianie i wykorzystanie rezultatów;.

2. Umowa między beneficjentem a uczestnikiem mobilności - prezentacja [PDF]

Prezentacja wskazuje jakie są obowiązki beneficjenta wobec uczestnika, jak również uczestnika wobec beneficjenta; określa i opisuje niezbędne załączniki do umowy; przedstawia zasady sporządzania umowy (w tym Porozumienia o programie zajęć / Programu szkolenia kadry); informuje o Zespole Ekspertów ECVET.

3. Zarządzanie finansowe projektem - prezentacja [PDF]

Prezentacja skupia się na zagadnieniach związanych z kategoriemi budżetowymi w projekcie; przesunięciami pomiędzy kategoriami budżetu; kwalifikowalności kosztów – koszty nieuprawnione; polityce kursowej; typach podstawowych kontroli oraz kontroli finansowej projektów; dokumentacją projektu. 

4. Dokument Europass Mobilność - prezentacja [PDF]

Prezentacja przedstawia informacje związane z procedurą wystawiania dokumentu; najczęstszymi pojawiającymi się błędami; poradami w jaki sposób opracować część opisową dokumentu (przykładowy dokument Europass Mobilność).

 

WEBINARIUM NT. OBSŁUGI SYSTEMU MOBILITY TOOL+

Zapraszamy do zapoznania się z zapisem przeprowadzonego w dniu 20 października 2016 r. przez Zespół POWER i Rozliczenia Finansowe Projektów Mobilnościowych Webinarium nt. obsługi systemu Mobility Tool+.

W webinarium (szkolenie przez internet, nowa forma stosowana przez FRSE w kontakcie z beneficjentami) uczestniczyło ok 40 przedstawicieli instytucji realizujących projekty mobilności finansowane ze środków POWER - konkurs 2015.

Podczas webinarium zaprezentowano ogólne informacje dotyczące sprawozdawczości projektów POWER z konkursu 2015, pokazano w jaki sposób wygenerować i złożyć raport w systemie Mobility Tool+ oraz omówiono poszczególne sekcje raportu. Druga część szkolenia dotyczyła aspektów finansowych, przesunięć pomiędzy kategoriami budżetu, typu kontroli oraz kwalifikowalności kosztów.

 

Szkolenia

Zachęcamy do bieżących konsultacji z pracowanikami zespołu. Dane dostępne w zakładce Kontakt.