Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

umowa

Poniżej znajdują się dokumenty związane umową finansową dot. projektów mobilności finansowanych ze środków PO WER. W związku z realizacją projektów ze środków PO WER, ale na zasadach programu Erasmus + sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” zapraszamy również do zapoznania się z Dokumentami ogólnymi programu Erasmus+.

 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Pełnomocnictwo [DOC]
 • Wykaz dokumentów do umowy [DOC]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
 • WARUNKI OGÓLNE [PDF]
 • ZASADY FINANSOWE I UMOWNE [PDF]

Dodatkowe kwestie związane z realizacją projektów ze środków POWER zostały określone we wprowadzeniu dla Beneficjentów POWER dostępnych poniżej.  


Prosze wybrać właściwy dla Państwa instytucji rodzaj umowy.

Umowa finansowa  MONO-BENEFICIARY

Umowa MONO-BENEFICIARY obowiązuje w przypadku, gdy wnioskodawcą jest szkoła / pojedyncza instytucja.

 • Warunki Ogólne - wprowadzenie dla Beneficjentów umów typu MONO i MULTI-BENEFICIARY POWER 2015 [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik I: Opis projektu oraz Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne - wprowadzenie dla Beneficjentów umów typu MONO i MULTI-BENEFICIARY POWER 2015 [PDF]
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [PL]
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [PL]*
  • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL][EN]
  • Porozumienie o partnerstwie ECVET – Memorandum of Understanding [EN]
  • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL][EN]
  • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [PL][EN]
  • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [PL][EN]
  • Oświadczenie Uczestnika Projektu [PL]*

*AKTUALIZACJA! Od 16 czerwca nastąpiła zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wszystkie oświadczenia po 16 czerwca powinny zawierać aktualny adres FRSE:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


 • Załącznik V: Minimalny zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE [PDF]

 

Umowa finansowa MULTI-BENEFICIARY

Umowa MULTI-BENEFICIARY obowiązuje w przypadku, gdy wnioskodawcą jest Organ Prowadzący / koordynator konsorcjum podpisujący umowę w imieniu kilku szkół / instytucji partnerskich.

 • Warunki Ogólne - wprowadzenie dla Beneficjentów umów typu MONO i MULTI-BENEFICIARY POWER 2015 [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla konsorcjum
 • Załącznik I: Opis projektu oraz Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne - wprowadzenie dla Beneficjentów umów typu MONO i MULTI-BENEFICIARY POWER 2015[PDF]
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [PL]
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [PL]
  • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL][EN]
  • Porozumienie o partnerstwie ECVET – Memorandum of Understanding [EN]
  • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL][EN]
  • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [PL][EN]
  • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [PL][EN]
  • Oświadczenie Uczestnika Projektu [PL]*

*AKTUALIZACJA! Od 16 czerwca nastąpiła zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wszystkie oświadczenia po 16 czerwca powinny zawierać aktualny adres FRSE:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


 • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone beneficjentowi – indywidualne dla konsorcjum
 • Załącznik VI: Lista pozostałych beneficjentów – indywidualna dla konsorcjum
 • Załącznik VII: Minimalny zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE [PDF]

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy finansowej

Część beneficjentów podlega zabezpieczeniu należytego wykonania umowy w postaci gwarancji finansowej lub wskazanym przez FRSE rodzajem weksla wraz z deklaracją wekslową. Przekazanie do FRSE wymaganej formy zabezpieczenia jest podstawą wypłaty płatności zaliczkowej na rzecz beneficjenta, zgodnie z art. I.4.1 Płatności zaliczkowe umowy finansowej. Forma zabezpieczenie jest indywidulnie ustalana z wybranymi beneficjentami.

 • Weksel in blanco [WORD]
 • Deklaracja wekslowa do weksla in blanco [WORD]
 • Wskazówki do wypełnienia weksela in blanco i deklaracji wekslowej [PDF]
 • Weksel in blanco z poręczeniem [WORD]
 • Deklaracja wekslowa do weksla in blanco z poręczeniem [WORD]
 • Wskazówki do wypełnienia weksela in blanco z poręczeniem i deklaracji wekslowej [PDF]