Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - KONKURS 2016

aktualnosci

Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

W praktyce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizując projekt ze środków PO WER dofinansowała projekty, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 Mobilność edukacyjna w konkursie w latach 2015 i 2016, ale nie zostały zaakceptowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel (lista rezerwowa). Dofinansowanie wniosków z konkursu 2016 jest drugą edycją działania w ramach realizowanego przez FRSE projektu PO WER. Szczegółowe informacje dotyczące pierwszej edycji działania są dostępne na stronie konkursu 2015. 

Projekty zatwierdzone do realizacji ze środków POWER w dn. 17 maja 2016 – Konkurs 2016

Projekty zatwierdzone do realizacji ze środków POWER w dn. 10 sierpnia 2016 – Konkurs 2016 

Projekty zatwierdzone do realizacji ze środków POWER w dn. 25 października 2016 – Konkurs 2016

Czas realizacji projektu: od 1 sierpnia 2015 do 31 grudnia 2018

Całkowity budżet projektu: 277 814 178,60 PLN