Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Formularz SL

Instytucje realizujące projekty ze środków PO WER, ale na zasadach programu Erasmus + sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” są zobligowane do złożenia formularza SL, zgodnie z podpisaną umową finansową z FRSE - Załącznik VI Minimalny zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE [PDF]

Formularz SL należy składać jedynie w wersji elektronicznej poprzez system dokumentów On-line, znajdujący się pod adresem: http://online.frse.org.pl/ 

W celu poprawnego złożenia formularza SL należy zapoznać się z instrukcją - Instrukcja SL [PDF]

1. OGÓLNE WYTYCZNE

 • W formularzu należy wpisać dane wszystkich uczestników projektów mobilności (uczniów, absolwentów, kadrę) finansowanych z projektu PO WER, którzy przystąpili do projektu (tj. podpisali umowę z instytucją wysyłającą).
 • W formularzu prosimy nie uwzględniać opiekunów tj. osób towarzyszących.
 • Formularz należy złożyć tylko w wersji on-line w systemie dokumentów OnLine FRSE w ciągu 3 dni od podpisania umowy z uczestnikiem. Prosimy nie drukować dokumentu i nie przesyłać wersji drukowanej do FRSE.
 • Formularz SL należy wypełnić dwukrotnie, przed wyjazdem grupy i po jej powrocie.
 • Wszystkie pola zaznaczone na czerwono należy wypełnić przed wyjazdem uczestnika na mobilność zagraniczną. Pozostałe pola należy uzupełnić po powrocie uczestnika do kraju.
 • Prosimy nie tworzyć oddzielnych dokumentów dla każdego uczestnika mobilności.
 • Wszyscy uczestnicy danego projektu powinni być uwzględnieni w jednym formularzu. Po zatwierdzeniu jednej grupy uczestników projektu przez FRSE kolejnych uczestników należy do listy dopisać, w tym celu należy skontaktować się z opiekunem w FRSE aby odblokował formularz do dalszej edycji.  
 • Nie należy danych uczestników zatwierdzonych przez FRSE modyfikować i usuwać.  W przypadku podania błędnych/nieprawidłowych danych w formularzu SL2014 należy skontaktować się z opiekunem projektu w celu skorygowania błędów.
 • Po złożeniu Formularz SL należy niezwłocznie przesłać pocztą tradycyjną oryginały oświadczeń wszystkich uczestników na adres FRSE. Informacje o oświadczeniach w Zakładce Realizacja

2. POPRAWNOŚĆ DANYCH

 • Potwierdzeniem przystąpienia uczestnika do projektu jest złożenie Formularza SL z poprawnymi danymi oraz przesłanie oświadczeń uczestników* na adres FRSE.

  *AKTUALIZACJA! Od 16 czerwca nastąpiła zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wszystkie oświadczenia po 16 czerwca powinny zawierać aktualny adres FRSE:

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Aleje Jerozolimskie 142A
  02-305 Warszawa

 • Należy zwrócić uwagę na poprawność wprowadzanych dat w formularzu, numerów PESEL i danych osobowych uczestników.

 • Po zakończeniu mobilności wszystkie pola obowiązkowe muszą zostać wypełnione, w tym pole Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie (1), Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa. 

UWAGA! Po złożeniu formularza SL należy mailowo poinformować o tym fakcie opiekuna projektu w FRSE.

Zapraszamy do zapoznania się z Załącznikiem Nr 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014 - 2020, gdzie znajdują się m.in. wyjaśnienia pojęć występujących w formularzy SL. Dokument dostępny jest na Portalu Funduszy Europejskich.