Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Szkolenia

Serdecznie informujemy, że rusza cykl warsztatów pn. POWER MASTER dedykowanych przedstawicielom instytucji realizujących projekty mobilności ponadnarodowej sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe na zasadach programu Erasmus+, finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój! POWER MASTER jest kolejnym, po POWERGEDONIE, wydarzeniem mającym na celu podniesienie jakości projektów realizowanych na zasadach programu Erasmus+, ale dofinansowanych ze środków POWER. W każdym roku planowana jest organizacja przynajmniej jednego warsztatu. Każde spotkanie będzie organizowane dla innej branży zawodowej, w innym miejscu w Polsce.  

Szczegółowe informacje o warsztatach POWER MASTER są dostępne na stronie http://power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe/article/POWER-MASTER/

materiały szkoleniowe

SZKOLENIE NT. ROZLICZENIA KOŃCOWEGO PROJEKTU NA PODSTAWIE SYSTEMU MOBILITY TOOL+

Uprzejmie dziękujemy za udział w szkoleniu nt. rozliczenia końcowego projektu na podstawie obsługi systemu Mobility Tool+ dla Beneficjentów projektów finansowanych w ramach PO WER Konkurs 2016, które odbyło się w dniu 19.02.2018 r. Mamy nadzieję, że poznane na nim zagadnienia i wymiana doświadczeń wspomogą Państwa w pomyślnym rozliczeniu projektów mobilności. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze szkolenia.

System Mobility Tool + kwestie formalne

Mobility Tool+

 

System Mobility Tool+ kwestie jakościowe

 Raport końcowy - kwestie jakościowe

 

 Zarządzanie finansami w projekcie Mobility Tool+

 Zarządzanie finansowe projektem 2016 Upowszechnianie rezultatów projektu

Upowszechnainie rezultatów projektu

 

SZKOLENIE NT. ZASAD ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MOBILNOŚCI

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawionym na szkoleniach nt. zasad zarządzania projektami mobilności, które odbyły się w Warszawie w trzech turach: wrzesień 2016, październik 2016 i styczeń 2017.

We wszystkich szkoleniach wzięło udział ok. 500 przedstawicieli instytucji realizujących projekty mobilności z listy rezerwowej konkursu 2016, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe - akcja 1, które finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach realizowanego przez FRSE projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Prezentacja dotycząca zarządzaniem projektem uszczegóławia takie kwestie jak: współpraca z partnerem; rekrutacja uczestników; zasada równości szans kobiet i mężczyzn; przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe; realizacja staży i monitorowanie przebiegu staży; raporty uczestników; certyfikacja mobilności; ewaluacja działań; rozpowszechnianie i wykorzystanie rezultatów

Zarzadzanie_projektem_prezentacja

Prezentacja dotycząca umowy finansowej pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem wskazuje jakie są obowiązki beneficjenta wobec uczestnika, jak również uczestnika wobec beneficjenta; określa i opisuje niezbędne załączniki do umowy; przedstawia zasady sporządzania umowy (w tym Porozumienia o programie zajęć / Programu szkolenia kadry); informuje o Zespole Ekspertów ECVET.

Umowa_finansowa_pomiedzy_uczestnikiem_a_beneficjentem_prezentacja

Prezentacja poświęcona zarządzaniu finansami w projekcie skupia się na zagadnieniach związanych z kategoriami budżetowymi w projekcie; przesunięciami pomiędzy kategoriami budżetu; kwalifikowalności kosztów – koszty nieuprawnione; polityce kursowej; typach podstawowych kontroli oraz kontroli finansowej projektów; dokumentacją projektu. 

Zarzadzanie_finansowe_projektem_prezentacja

Prezentacja dotycząca dokumentu Europass Mobilność przedstawia informacje związane z procedurą wystawiania dokumentu; najczęstszymi pojawiającymi się błędami; poradami w jaki sposób opracować część opisową dokumentu

Dokument_Europass_Mobilnosc_prezentacja