Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

PO WER Kształcenie i szkolenia zawodowe

FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Młodzież w działaniu” oraz „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig). Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020. W ramach programu dofinansowanie uzyskują m.in. projekty z sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”, które zakwalifikowały się na listę główną.

Duże zainteresowanie instytucji tą inicjatywą, a także ograniczone środki finansowe przeznaczone na ten cel spowodowały, że część projektów złożonych do FRSE nie otrzymało jednak dofinansowania i trafiło na listę rezerwową. Chcąc umożliwić realizację projektów instytucjom z listy rezerwowej FRSE pozyskała na ten cel środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) w ramach dwóch inicjatyw.

Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego" dotyczy listy rezerwowej w ramach programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” - konkurs 2014.

2014_kisz

Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" dotyczy listy rezerwowej w ramach programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” - konkurs 2015 i 2016.

2015_kisz

 2016_kisz