Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

II nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza II nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na rok 2019.

Termin składania zgłoszeń upływa 31 października 2019 r. o godzinie 23:59.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim i wysłać w systemie on-line, dostępnym na stronie online.frse.org.pl wraz z wymaganymi załącznikami:

  • Skan podpisanego przez prawnego reprezentanta/-ów instytucji ubiegającej się dofinansowanie przedsięwzięcia załącznika Oświadczenie do zgłoszenia.
  • W przypadku podpisania Oświadczenia przez osobę inną niż prawny reprezentant instytucji ubiegającej się o dofinansowanie przedsięwzięcia (wójt, burmistrz, starosta, prezydent itp.), należy załączyć skan Pełnomocnictwa do podpisania formularza zgłoszeniowego do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

Formularz wraz załącznikami należy złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez system online.frse.org.pl

Przed złożeniem formularza zgłoszeniowego prosimy zapoznać się ze szczegółowymi dokumentami umieszczonymi na stronie w zakładce Dokumenty:

  • Instrukcja złożenia formularza zgłoszeniowego
  • Przewodnik do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
  • Oświadczenie do zgłoszenia
  • Pełnomocnictwo do podpisania formularza zgłoszeniowego

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami zespołu POWER SE :
tel:22 46 31 690
e-mail: powerse@frse.org.pl  •