Fundacja rozwoju systemu edukacji

Program operacyjny
wiedza edukacja rozwój

Projekty mobilności ponadnarodowej współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi projekty wspierające m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego. W ramach Programu PO WER realizowane są również projekty „Ponadnarodowa mobilność uczniów” oraz „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.

=

Edukacja szkolna

=

Ponadnarodowa mobilność uczniów

=

Kształcenie i szkolenia zawodowe

=

Szkolnictwo wyższe

=

Edukacja dorosłych

=

Szansa - nowe możliwości dla dorosłych

Aktualności

KOMUNIKAT

Brexit i konsekwencje nieprzestrzegania Umowy o wystąpieniu przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na temat wpływu ewentualnego...

czytaj dalej