Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poprowadzi projekty wspierające m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego. Projekty realizowane są na  zasadach obowiązujących w programie Erasmus+.

Edukacja szkolnaMobilność kadry edukacji szkolnej

Głównym celem projektów realizowanych ze środków PO WER w obszarze edukacji szkolnej jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności.

Konkurs 2019:  http://www.power.frse.org.pl/edukacja-szkolna-2019

Konkurs 2018:  http://www.power.frse.org.pl/edukacja-szkolna-2018

Konkurs 2017:  http://www.power.frse.org.pl/edukacja-szkolna-2017

Konkurs 2016:  http://www.power.frse.org.pl/edukacja-szkolna-2016

Konkurs 2015:  http://www.power.frse.org.pl/edukacja-szkolna-2015

Konkurs 2014:  http://www.power.frse.org.pl/edukacja-szkolna-2014

 640_kisz

Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego
http://www.power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe

Głównym celem projektów PO WER w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej.

Konkurs 2014: http://www.power.frse.org.pl/edukacja-zawodowa-2014

Konkurs 2015: http://www.power.frse.org.pl/edukacja-zawodowa-2015

Konkurs 2016: http://www.power.frse.org.pl/edukacja-zawodowa-2016

Konkurs 2017: http://www.power.frse.org.pl/edukacja-zawodowa-2017


baner_sw

Zagraniczna mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej
http://www.erasmusplus.org.pl/power

Projekt jest realizowany w ramach PO WER i wspiera mobilność ponadnarodową studentów.Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni.