Fundacja rozwoju systemu edukacji

Program operacyjny
wiedza edukacja rozwój

Projekty mobilności ponadnarodowej współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi projekty wspierające m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego. W ramach Programu PO WER realizowane są również projekty „Ponadnarodowa mobilność uczniów” oraz „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.

=

Edukacja szkolna

=

Ponadnarodowa mobilność uczniów

=

Kształcenie i szkolenia zawodowe

=

Szkolnictwo wyższe

=

Edukacja dorosłych

=

Szansa - nowe możliwości dla dorosłych

Aktualności

Laureaci Konkursu fotograficznego – POWER foto 2. edycja

Laureaci Konkursu fotograficznego – POWER foto 2. edycja

Laureaci Konkursu fotograficznego – POWER foto 2. edycja Setki zawodowców, techników, specjalistów po raz kolejny w obiektywie aparatów. Dziesiątki zawodów i specjalizacji uwiecznionych na zdjęciach z mobilności zagranicznych. Trzech laureatów, trzy zawody, trzy...

czytaj dalej
Seminarium „Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne w dobie kryzysów”

Seminarium „Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne w dobie kryzysów”

Seminarium „Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne w dobie kryzysów”
W dniach 30 listopada – 2 grudnia br. w Hotelu Boss w Miedzeszynie (Warszawa) odbędzie się II edycja seminarium organizowanego przez Biuro Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pt. „Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne w dobie kryzysów”.

czytaj dalej
Zaproszenie do składania formularzy zgłoszeniowych

Zaproszenie do składania formularzy zgłoszeniowych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składania formularzy zgłoszeniowych w drugiej rekrutacji na Grantobiorców do projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj dalej