Fundacja rozwoju systemu edukacji

Program operacyjny
wiedza edukacja rozwój

Projekty mobilności ponadnarodowej współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi projekty wspierające m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego. W ramach Programu PO WER realizowane są również projekty „Ponadnarodowa mobilność uczniów” oraz „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.

=

Edukacja szkolna

=

Ponadnarodowa mobilność uczniów

=

Kształcenie i szkolenia zawodowe

=

Szkolnictwo wyższe

=

Edukacja dorosłych

=

Szansa - nowe możliwości dla dorosłych

Aktualności

Seminarium „Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne w dobie kryzysów”

Seminarium „Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne w dobie kryzysów”

Seminarium „Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne w dobie kryzysów”
W dniach 30 listopada – 2 grudnia br. w Hotelu Boss w Miedzeszynie (Warszawa) odbędzie się II edycja seminarium organizowanego przez Biuro Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pt. „Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne w dobie kryzysów”.

czytaj dalej
Zaproszenie do składania formularzy zgłoszeniowych

Zaproszenie do składania formularzy zgłoszeniowych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składania formularzy zgłoszeniowych w drugiej rekrutacji na Grantobiorców do projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj dalej
Konkurs fotograficzny POWER foto 2 edycja

Konkurs fotograficzny POWER foto 2 edycja

Zespół POWER – sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe zaprasza do udziału w 2 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego POWER foto. Konkurs realizowany jest pod hasłem Mój POWER – mój zawód. Za pomocą jednego zdjęcia przedstaw swój zawód”.

czytaj dalej
Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu skierowanym do instytucji kończących realizację przedsięwzięć w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”.

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu skierowanym do instytucji kończących realizację przedsięwzięć w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”.

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu skierowanym do instytucji kończących realizację przedsięwzięć w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”.
Celem spotkania jest przekazanie merytoryczno-finansowych informacji dotyczących procedury złożenia raportu końcowego oraz prawidłowego rozliczenia projektu.
Podczas szkolenia omówione zostaną obowiązki Beneficjenta przed przystąpieniem do złożenia raportu – system Mobility Tool+ i SL 2014, formularz raportu końcowego – poszczególne sekcje raportu, wprowadzanie danych finansowych, generowanie i składanie raportu końcowego, załączniki do raportu; kategorie budżetowe w projekcie, typy kontroli, przesunięcia pomiędzy kategoriami budżetu, dokumentacja projektu.

Szkolenie odbędzie się 10 maja 2022 r. o godz: 10.00; Hotel MERCURE (ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa)

Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez system online: ANKIETA REJESTRACYJNA

Do udziału w szkoleniu zapraszamy maksymalnie 2 osoby z instytucji (np. koordynatora projektu oraz osobę zajmującą się finansami).

Rejestracja uczestników kończy się 2 maja 2022 r. do godz. 12.00

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne, FRSE nie zwraca kosztów przejazdu. W trakcie szkolenia będzie zapewniony catering.

FRSE potwierdzi udział w szkoleniu w oddzielnym mailu, przesłanym po zakończeniu rejestracji na wskazany w ankiecie adres mailowy oraz poda szczegółowe dane niezbędne do uczestnictwa w spotkaniu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Agnieszka Guzowska tel.: 510 385 970, aguzowska@frse.org.pl

czytaj dalej