Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

Konkurs 2014

Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego dofinansowany ze środków EFS PO WER, realizowany na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe zakończył się 30 września 2017 roku. W trakcie jego realizacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji objęła dodatkowym dofinansowaniem 162 projekty i umożliwiła wyjazd na mobilność zagraniczną 6248 uczestnikom. Odwiedzając 15 krajów europejskich mieli możliwość zdobyć unikatową wiedzę i doświadczenie zawodowe. Mobilności zagraniczne wpływały również na uczestników w sferze kompetencji kluczowych. Instytucje realizujące projekty nawiązały długofalową współpracę z instytucjami zagranicznymi, czego konsekwencją były kolejne projekty.

Szczegółowe informacje dostępne są w PODSUMOWANIU PROJEKTÓW POWER 2014.