Program operacyjny wiedza edukacja rozwój

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Głównym celem projektów PO WER w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej.

Projekty

Projekty są realizowane w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

W praktyce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizując projekty ze środków PO WER dofinansowała projekty, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 Mobilność edukacyjna w konkursie w latach 2017 i 2018 oraz 2019 ale nie zostały zaakceptowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel (lista rezerwowa).

Projekty są realizowane na zasadach programu Erasmus+ ale dofinansowane ze środków PO WER.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Numer i nazwa Działania: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Projekty są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%.

REALIZOWANE PROJEKTY:

Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego

Czas realizacji projektu:
od 1 lutego 2019 r. do 30 czerwca 2023 r.

Całkowity budżet projektu:
235 724 998,20 PLN

ZAKOŃCZONE PROJEKTY:

Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego

Czas realizacji projektu:
od 15 grudnia 2014 r. do 30 września 2017 r.

Całkowity budżet projektu:
64 550 142,69 PLN

Aktualności

Konkurs fotograficzny POWER foto

Zespół POWER – sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym POWER foto pod hasłem „Mój POWER – mój zawód. Za pomocą jednego zdjęcia przedstaw swój zawód”.

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie – KA102 konkurs 2020

Komunikat FRSE dotyczący projektów z listy rezerwowej programu Erasmus+ akcji KA 102 konkurs 2020, które otrzymały dofinansowanie ze środków POWER w ramach EFS.

Sprawozdawczość siła wyższa | COVID-19

W związku z zaistniałą sytuacją epidemii koronawirusa (COVID-19) w Europie harmonogram realizacji działań projektowych musiał ulec zmianom.

Projekty na nowo – realizacja działań w czasie epidemii COVID-19

Ze względu na trudną sytuację wywołaną epidemią koronawirusa praca nad projektami stała się większym wyzwaniem. Jednak nie jest niemożliwa! Mamy wiele narzędzi, z których możemy korzystać, by dalej sprawnie realizować projekty.

Komunikat

Szanowni Państwo, mimo otaczającej nas sytuacji pozostajemy nieprzerwanie do Państwa dyspozycji. Jesteśmy dostępni pod telefonami i e-mailami mimo, że pracujemy zdalnie. Na bieżąco też analizujemy przesyłane przez Państwa dokumenty: wnioski o aneks, raporty końcowe i...

Kontakt

Dyrektor
Liliana Budkowska

22 46 31 424
lbudkowska@frse.org.pl

Zastępca Dyrektora
Emilia Halemba

22 46 31 671
ehalemba@frse.org.pl

Koordynator
Patrycja Makowska

22 46 31 675
728 455 371

pmakowska@frse.org.pl

Agata Kłopotowska

22 46 31 673
505 433 072

aklopotowska@frse.org.pl

Dagmara Wieczorkowska

22 46 31 672
505 432 672

dwieczorkowska@frse.org.pl 

Katarzyna Łukasiak

22 46 31 674
505 429 827

klukasiak@frse.org.pl

Katarzyna Płoskiewicz

22  46 31 446
505 429 687

kploskiewicz@frse.org.pl

Magdalena Kurowska

22 46 31 654
505 429 572

mkurowska@frse.org.pl

Olga Bednarczyk

22 46 31 691
797 011 882

obednarczyk@frse.org.pl

Aleksandra Zimoch

22 46 31 263
505 429 894

Wiktor Wiśniewski

22 46 31 603
505 432 118

 

Joanna Bazylak

22 46 31 304
505 431 367

Arkadiusz Chabiera

22 46 31 677
510 387 159

achabiera@frse.org.pl

ROZLICZENIA FINANSOWE PROJEKTÓW MOBILNOŚCIOWYCH

Małgorzata Lipska

22 46 31 143
510 386 784

Adam Wierzchowski

22 46 31 149
797 011 829

Katarzyna Baranowska

22 46 31 132
797 011 866