Program operacyjny wiedza edukacja rozwój

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Głównym celem projektów PO WER w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej.

Projekty

Projekty są realizowane w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

W praktyce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizując projekty ze środków PO WER dofinansowała projekty, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 Mobilność edukacyjna w konkursie w latach 2017 i 2018 oraz 2019 ale nie zostały zaakceptowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel (lista rezerwowa).

Projekty są realizowane na zasadach programu Erasmus+ ale dofinansowane ze środków PO WER.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Numer i nazwa Działania: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Projekty są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%.

REALIZOWANE PROJEKTY:

Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego

Czas realizacji projektu:
od 1 lutego 2019 r. do 30 czerwca 2023 r.

Całkowity budżet projektu:
235 724 998,20 PLN

ZAKOŃCZONE PROJEKTY:

Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego

Czas realizacji projektu:
od 15 grudnia 2014 r. do 30 września 2017 r.

Całkowity budżet projektu:
64 550 142,69 PLN

Aktualności

POWERGEDON 2022 święto beneficjentów POWER VET „Kurs na sukces!” – IV edycja wydarzenia

W dniach 6-8 czerwca br. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym MOLO w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim beneficjenci projektów POWER sektor Kształcenia i szkolenia zawodowe, mieli okazję wziąć udział w IV edycji wydarzenia POWERGEDON.

POWERGEDON 2022 „Kurs na sukces!” – IV edycja wydarzenia

Zapraszamy do udziału w IV edycji wydarzenia POWERGEDON 2022, połączonego z konferencją dotyczącą realizacji projektów ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Konkurs fotograficzny POWER foto 2 edycja

Zespół POWER – sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe zaprasza do udziału w 2 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego POWER foto. Konkurs realizowany jest pod hasłem Mój POWER – mój zawód. Za pomocą jednego zdjęcia przedstaw swój zawód”.

Laureatka konkursu „Gwiazdy umiędzynarodowienia”

Monika Wysocka, pełnomocniczka ds. wymian międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni laureatką konkursu „Gwiazdy umiędzynarodowienia” w kategorii „RISING STAR” w 2022 roku . Pani Monika Wysocka odpowiedzialna na swojej uczelni za realizację projektu...

Laureaci Konkursu fotograficznego – POWER foto

Setki zgłoszonych zdjęć i tylko 3 laureatów. Jedno wyróżnienie specjalne, dziesięć wyróżnień. Komisja konkursowa miała przed sobą ogromne wyzwanie - wybór zdjęć najlepiej odpowiadających hasłu Konkursu „Mój POWER - mój zawód. Za pomocą jednego zdjęcia przedstaw swój...

Kontakt

Dyrektor
Liliana Budkowska

lbudkowska@frse.org.pl

Zastępca Dyrektora
Emilia Halemba

 

ehalemba@frse.org.pl

Koordynator
Patrycja Makowska

728 455 371

pmakowska@frse.org.pl

Agata Kłopotowska

505 330 181 

aklopotowska@frse.org.pl

Dagmara Wieczorkowska

505 432 672

dwieczorkowska@frse.org.pl 

Katarzyna Łukasiak

505 429 827

klukasiak@frse.org.pl

Patrycja Szczypska

505 429 724

pszczypska@frse.org.pl

Magdalena Kurowska

505 429 572

mkurowska@frse.org.pl

Aleksandra Zimoch

505 429 894

azimoch@frse.org.pl

Wiktor Wiśniewski

505 432 118

Joanna Bazylak

505 431 367

 

Dominika Żółcik

572 674 630 

Olga Bednarczyk

797  011 882

obednarczyk@frse.org.pl

ROZLICZENIA FINANSOWE PROJEKTÓW MOBILNOŚCIOWYCH

Małgorzata Lipska

510 386 784

Adam Wierzchowski

797 011 829

Katarzyna Baranowska

797 011 866