Program operacyjny wiedza edukacja rozwój

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Głównym celem projektów PO WER w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej.

Projekty

Projekty są realizowane w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

W praktyce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizując projekty ze środków PO WER dofinansowała projekty, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 Mobilność edukacyjna w konkursie w latach 2017 i 2018 oraz 2019 ale nie zostały zaakceptowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel (lista rezerwowa).

Projekty są realizowane na zasadach programu Erasmus+ ale dofinansowane ze środków PO WER.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Numer i nazwa Działania: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Projekty są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%.

REALIZOWANE PROJEKTY:

Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego

Czas realizacji projektu:
od 1 lutego 2019 r. do 30 czerwca 2023 r.

Całkowity budżet projektu:
235 724 998,20 PLN

Aktualności

Informacja o spotkaniu z dnia 7.04.2021

W dniu 7 kwietnia 2021 odbyło się spotkanie online dotyczące projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3.” Spotkanie adresowane było do przedstawicieli uczelni realizujących umowy z konkursu 2018w projekcie „Zagraniczna  mobilność...

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie – KA102 konkurs 2020

Komunikat FRSE dotyczący projektów z listy rezerwowej programu Erasmus+ akcji KA 102 konkurs 2020, które otrzymały dofinansowanie ze środków POWER w ramach EFS.

Sprawozdawczość siła wyższa | COVID-19

W związku z zaistniałą sytuacją epidemii koronawirusa (COVID-19) w Europie harmonogram realizacji działań projektowych musiał ulec zmianom.

Projekty na nowo – realizacja działań w czasie epidemii COVID-19

Ze względu na trudną sytuację wywołaną epidemią koronawirusa praca nad projektami stała się większym wyzwaniem. Jednak nie jest niemożliwa! Mamy wiele narzędzi, z których możemy korzystać, by dalej sprawnie realizować projekty.

Komunikat

Szanowni Państwo, mimo otaczającej nas sytuacji pozostajemy nieprzerwanie do Państwa dyspozycji. Jesteśmy dostępni pod telefonami i e-mailami mimo, że pracujemy zdalnie. Na bieżąco też analizujemy przesyłane przez Państwa dokumenty: wnioski o aneks, raporty końcowe i...

Kontakt

Dyrektor
Liliana Budkowska

tel. 22 46 31 424
lbudkowska@frse.org.pl

Zastępca Dyrektora
Emilia Halemba

tel. 22 46 31 671
ehalemba@frse.org.pl

Koordynator
Patrycja Makowska

tel. 22 46 31 675
pmakowska@frse.org.pl

Agata Kłopotowska

tel. 22 46 31 673
aklopotowska@frse.org.pl

Dagmara Wieczorkowska

tel. 22 46 31 672
dwieczorkowska@frse.org.pl 

Katarzyna Łukasiak

tel. 22 46 31 674
klukasiak@frse.org.pl

Katarzyna Płoskiewicz

tel. 22  46 31 446
kploskiewicz@frse.org.pl

Magdalena Kurowska

tel. 22 46 31 654
mkurowska@frse.org.pl

Olga Bednarczyk

tel. 22 46 31 691
obednarczyk@frse.org.pl

Aleksandra Zimoch

tel. 22 46 31 263

Joanna Bazylak

tel. 22 46 31 304
 

Arkadiusz Chabiera

tel. 22 46 31 677
achabiera@frse.org.pl

ROZLICZENIA FINANSOWE PROJEKTÓW MOBILNOŚCIOWYCH

Małgorzata Lipska

tel. 22 46 31 143
mlipska@frse.org.pl

Adam Wierzchowski

tel. 22 46 31 149
awierzchowski@frse.org.pl

Katarzyna Baranowska

tel. 22 46 31 132