Program operacyjny wiedza edukacja rozwój

Edukacja Dorosłych

Głównym celem projektu realizowanego ze środków PO WER w obszarze edukacji dorosłych jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych kadry zajmującej się niezawodową edukacją osób dorosłych z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.

Projekt

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” realizowany jest w IV osi priorytetowej „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

W ramach niniejszego projektu dofinansowanie otrzymują wnioski zakwalifikowane na listę rezerwową w programie Erasmus+ Akcja KA1 „Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych” dla danego konkursu wg listy rankingowej.

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” stanowi dodatkowe źródło dofinansowania projektów składanych w programie Erasmus+ dla Akcji KA1 „Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych” w ramach konkursów wniosków w latach 2018, 2019, 2020.

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” umożliwia organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych realizację inicjatyw, których celem jest poprawa kompetencji kluczowych i zawodowych kadry potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych oraz rozwój współpracy międzynarodowej, dzięki czemu organizacje mogą podnieść jakość swoich usług edukacyjnych.

Dofinansowanie projektu obejmuje wsparcie w formie ryczałtu na pokrycie kosztów podróży, utrzymania uczestnika podczas pobytu zagranicznego, ewentualnej opłaty za uczestnictwo w kursie oraz wsparcia organizacyjnego (środki na przygotowanie do mobilności, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdów, upowszechnianie oraz inne koszty realizacji projektu). W przypadku uczestnictwa w wyjeździe zagranicznym osób z niepełnosprawnością możliwy jest udział osób towarzyszących.

Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych

Czas realizacji projektu:
od 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2022 r.

Całkowity budżet projektu:
15 312 000 PLN

Szacowany wkład UE:
14 437 682 PLN

Aktualności

Komunikat dla instytucji, dla których termin złożenia raportu końcowego przypada na okres wrzesień – grudzień 2020 r.

Komunikat dla beneficjentów realizujących projekty dofinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), dla których termin złożenia raportu końcowego z projektów przypada na okres wrzesień – grudzień 2020 r.

Spotkania dla instytucji rozpoczynających realizację inicjatyw w ramach projektu “Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” konkurs 2020

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu skierowanym do instytucji rozpoczynających realizację inicjatyw w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” konkurs 2020.

Webinarium upowszechniające

Jak efektywnie realizować projekt zdalnie? Czyli wszystko o zarządzaniu projektem online – zaproszenie na webinarium

Komunikat

Szanowni Państwo, w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę CONVID-19 i wiążącymi się z tym obostrzeniami w Polsce, Europie i na świecie…

Komunikat

Szanowni Państwo, mimo otaczającej nas sytuacji pozostajemy nieprzerwanie do Państwa dyspozycji. Jesteśmy dostępni pod telefonami i e-mailami mimo, że pracujemy zdalnie. Na bieżąco też analizujemy przesyłane przez Państwa dokumenty: wnioski o aneks, raporty końcowe i...

Kontakt

Dyrektor
Liliana Budkowska

tel. 22 46 31 424
lbudkowska@frse.org.pl

Zastępca Dyrektora
Emilia Halemba

tel. 22 46 31 671
ehalemba@frse.org.pl

Koordynator
Agnieszka Wielgomas

tel. 22 46 31 215


Agnieszka Guzowska

tel. 22 46 31 276
aguzowska@frse.org.pl


Katarzyna Ścibior

tel. 22 46 31 447
kscibior@frse.org.pl


Ewelina Michór

tel. 22 46 31 142
emichor@frse.org.pl

ROZLICZENIA FINANSOWE PROJEKTÓW MOBILNOŚCIOWYCH

Zastępca głównej księgowej
Małgorzata Sztarbała

tel. 22 46 31 134
msztarbala@frse.org.pl