Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

Konkurs 2016

Konkurs 2015

Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego dofinansowany ze środków EFS PO WER, realizowany na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe zakończył się 30 czerwca 2019 roku. W trakcie jego realizacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji objęła dodatkowym dofinansowaniem 667 projekty i umożliwiła wyjazd na mobilność zagraniczną 27 621 uczestników. Odwiedzając 23 kraje europejskie mieli możliwość zdobyć unikatową wiedzę i doświadczenie zawodowe. Mobilności zagraniczne wpływały również na uczestników w sferze kompetencji kluczowych. Instytucje realizujące projekty nawiązały długofalową współpracę z instytucjami zagranicznymi, czego konsekwencją były kolejne projekty.

Szczegółowe informacje dostępne są w PODSUMOWANIU PROJEKTÓW POWER 2015-2016.