Program operacyjny wiedza edukacja rozwój

Ponadnarodowa
mobilność uczniów

Celem projektu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” skierowany jest do uczniów szkół publicznych i niepublicznych działających  w systemie oświaty zgodnie z ustawą Prawo oświatowe art. 2 pkt 2, ze szczególnym uwzględnieniem szkół niemających jeszcze doświadczenia we współpracy międzynarodowej w programach zarządzanych przez FRSE.

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej, chcący zdobyć i pogłębić umiejętności związane z obszarem działań projektowych oraz różnorodnych dziedzin takich jak: praca w międzynarodowej grupie, rozwijanie relacji społecznych, doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, planowania oraz realizacji działań projektowych.

Głównym założeniem projektu są zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej trwające od 7 do 14 dni, dotyczące realizacji dowolnych zagadnień projektowych wpisujących się w podstawę programową.

Celem wyjazdów uczniów jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Czas trwania projektu: 1 września 2018r. – 30 listopada 2023r.

Całkowity budżet projektu: 127 463 413 PLN

Wkład UE: 120 185 252,12 PLN

Projekt realizowany we współpracy międzynarodowej.

Partner projektu: Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP)

Ponadnarodowa mobilność uczniów

 

Czas realizacji projektu:               

1 września 2018r. – 30 listopada 2023r.

Całkowity budżet projektu:

127 463 413 PLN

Środki budżetu państwa  – dotacja celowa:

7 278 160,88 PLN

Wkład UE:
120 185 252,12 PLN

Obejmuje konkursy:

2019, 2020, 2021

Aktualności

Konferencja podsumowująca projekt „Szansa-nowe możliwości dla dorosłych” 06 grudnia 2022 r.

Konferencja podsumowująca projekt „Szansa-nowe możliwości dla dorosłych” 06 grudnia 2022 r. Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt „Szansa - nowe możliwości dla dorosłych”, która stanowi okazję do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowych...

Seminarium „Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne w dobie kryzysów”

Seminarium „Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne w dobie kryzysów”
W dniach 30 listopada – 2 grudnia br. w Hotelu Boss w Miedzeszynie (Warszawa) odbędzie się II edycja seminarium organizowanego przez Biuro Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pt. „Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne w dobie kryzysów”.

Ogłaszamy wyniki IV naboru Ponadnarodowej Mobilności Uczniów

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół PO WER ma przyjemność poinformować, że dobiegł końca proces oceny formalno – merytorycznej formularzy zgłoszeniowych, złożonych w ostatnim naborze do projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów.

Kontakt

Dyrektor
Liliana Budkowska

tel. 22 46 31 424
lbudkowska@frse.org.pl

Zastępca Dyrektora
Emilia Halemba

tel. 22 46 31 671
ehalemba@frse.org.pl

Koordynator
Agnieszka Wielgomas

tel. 728-455-327
awielgomas@frse.org.pl

Kontakt

tel. 22 46 31 690

Beata Likos-Grzesiak

tel. 797-011-632

 Ewelina Czaja-Czaplińska

tel. 511-569-548

eczaja-czaplinska@frse.org.pl


Ewelina Michór

tel. 510-385-768

Agnieszka Guzowska

tel. 510 385 970

 Dominik Dymowski

tel.505-430-039

ddymowski@frse.org.pl


Justyna Głusiec

tel. 511-569-530

Paulina Misiak

tel. 510-386-531

Sebastian Piasecki

tel. 572 675 831

sebastian.piasecki@frse.org.pl

Dominika Budkus

tel. 797-011-731

 

Magdalena Sroczyńska

tel. 510-387-480

Emilia Gajda

tel. 505-432-329

emilia.gajda@frse.org.pl

ROZLICZENIA FINANSOWE PROJEKTÓW MOBILNOŚCIOWYCH

Małgorzata Lipska

tel. 510-386-784
mlipska@frse.org.pl

Adam Wierzchowski

tel. 797-011-829
awierzchowski@frse.org.pl

Magdalena Wójcik

tel. 507-933-878
mwojcik@frse.org.pl