Program operacyjny wiedza edukacja rozwój

Ponadnarodowa
mobilność uczniów

Celem projektu jest zmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” skierowany jest do uczniów szkół publicznych i niepublicznych działających  w systemie oświaty zgodnie z ustawą Prawo oświatowe art. 2 pkt 2, ze szczególnym uwzględnieniem szkół niemających jeszcze doświadczenia we współpracy międzynarodowej w programach zarządzanych przez FRSE.

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej, chcący zdobyć i pogłębić umiejętności związane z obszarem działań projektowych oraz różnorodnych dziedzin takich jak: praca w międzynarodowej grupie, rozwijanie relacji społecznych, doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, planowania oraz realizacji działań projektowych.

Głównym założeniem projektu są zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej trwające od 7 do 14 dni, dotyczące realizacji dowolnych zagadnień projektowych wpisujących się w podstawę programową.

Celem wyjazdów uczniów jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Czas trwania projektu: 1 września 2018r. – 30 czerwca 2023r.

Budżet projektu: 105 289 723 PLN

Wkład UE: 99 277 679,82 PLN

Projekt realizowany we współpracy międzynarodowej.

Partner projektu: Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP)

Aktualności

Ogłaszamy wyniki IV naboru Ponadnarodowej Mobilności Uczniów

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół PO WER ma przyjemność poinformować, że dobiegł końca proces oceny formalno – merytorycznej formularzy zgłoszeniowych, złożonych w ostatnim naborze do projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów.

Komunikat dla Realizatorów projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

W związku z licznymi zapytaniami realizatorów z I i II naboru o oficjalne decyzje dotyczące możliwości zastosowania rozwiązań ułatwiających realizację przedsięwzięć w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, …

Spotkanie Realizatorów projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

W związku z niesłabnącym zagrożeniem pandemią COVID-19 oraz restrykcjami z niej wynikającymi, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza koordynatorów przedsięwzięć realizowanych w ramach I naboru do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” do wzięcia udziału w spotkaniu online, które odbędzie się 29 marca 2021 r. o godz. 14.00 na platformie Zoom.

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – III nabór zakończony!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół PO WER uprzejmie informuje, iż dobiegł końca III nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”- Przedsięwzięcia w obliczu Covid-19 – webinarium

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół PO WER serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu online, dedykowanym instytucjom realizującym przedsięwzięcia w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” dotyczącym kwestii bezpieczeństwa realizacji działań projektowych w obliczu pandemii Covid-19

Kontakt

Dyrektor
Liliana Budkowska

tel. 22 46 31 424
lbudkowska@frse.org.pl

Zastępca Dyrektora
Emilia Halemba

tel. 22 46 31 671
ehalemba@frse.org.pl

Koordynator
Agnieszka Wielgomas

tel. 728-455-327
awielgomas@frse.org.pl

Kontakt

tel. 22 46 31 690

Alicja Sagan

tel. 505-432-633
asagan@frse.org.pl

 

 

Beata Likos-Grzesiak

tel. 797-011-632

 Beata Rzepka

tel. 510-387-074
brzepka@frse.org.pl


Ewelina Michór

tel. 510-385-768

Paulina Misiak

tel. 510-386-531

Sebastian Piasecki

tel. 572 675 831 sebastian.piasecki@frse.org.pl

Karolina Zawacka

tel. 572 675 843 karolina.zawacka@frse.org.pl

ROZLICZENIA FINANSOWE PROJEKTÓW MOBILNOŚCIOWYCH

Małgorzata Lipska

tel. 510-386-784
mlipska@frse.org.pl

Adam Wierzchowski

tel. 797-011-829
awierzchowski@frse.org.pl

Katarzyna Baranowska

tel. 797-011-866