Program operacyjny wiedza edukacja rozwój

Edukacja Szkolna

Głównym celem projektów realizowanych ze środków PO WER w obszarze edukacji szkolnej jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności. 

Projekty

Projekty są realizowane w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

W praktyce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizując projekty ze środków PO WER dofinansowała projekty, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ Edukacja Szkolna, Akcja 1 Mobilność edukacyjna w konkursie w latach 2017 i 2018 oraz 2019, ale nie zostały zaakceptowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel (lista rezerwowa).

Projekty są realizowane na zasadach programu Erasmus+, ale dofinansowane ze środków PO WER.

Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej 

Czas realizacji projektu:
od 1 lutego 2019 r. do 30 czerwca 2023 r.

Całkowity budżet projektu:
49 919 174,25 PLN

Wkład UE:
47 068 789,40 PLN

Aktualności

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie – KA 101 konkurs 2020.

Komunikat FRSE dotyczący projektów z listy rezerwowej programu Erasmus+ akcji KA 101 konkurs 2020, które otrzymały dofinansowanie ze środków POWER w ramach EFS.

Projekty z listy rezerwowej programu Erasmus+ akcji KA 101 konkurs 2020.

Komunikat FRSE dotyczący projektów z listy rezerwowej programu Erasmus+ akcji KA 101 konkurs 2020.

PO WER Edukacja szkolna – komunikat

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uprzejmie informuje, że ze względu na wydłużony proces odwoławczy w programie Erasmus+…

Webinarium upowszechniające

Jak efektywnie realizować projekt zdalnie? Czyli wszystko o zarządzaniu projektem online – zaproszenie na webinarium

Komunikat

Szanowni Państwo, w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę CONVID-19 i wiążącymi się z tym obostrzeniami w Polsce, Europie i na świecie…

Kontakt

Dyrektor
Liliana Budkowska

tel. 22 46 31 424
lbudkowska@frse.org.pl

Zastępca Dyrektora
Emilia Halemba

tel. 22 46 31 671
ehalemba@frse.org.pl

Koordynator
Agnieszka Wielgomas

tel. 22 46 31 215

Kontakt

tel. 22 46 31 660

Dominik Dymowski

tel. 22 46 31 659

Katarzyna Głowacka

tel. 22 46 31 678

Justyna Głusiec

tel. 22 46 31 661

Beata Likos-Grzesiak

tel. 22 46 31 312

Magdalena Sroczyńska

tel. 22 46 31 579

ROZLICZENIA FINANSOWE PROJEKTÓW MOBILNOŚCIOWYCH

Małgorzata Lipska

tel. 22 46 31 143
mlipska@frse.org.pl

Adam Wierzchowski

tel. 22 46 31 149
awierzchowski@frse.org.pl

Katarzyna Baranowska

tel. 22 46 31 132