Program operacyjny wiedza edukacja rozwój

Szkolnictwo Wyższe

Projekty realizowane ze środków PO WER  wspierają mobilność ponadnarodową studentów. Głównym celem projektów jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni.

Projekty

Projekty wspierające mobilność ponadnarodową studentów realizowane są w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,  Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Cel główny projektów to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni.

Oczekiwane efekty to przede wszystkim wzrost kompetencji właściwych dla wykonywanej w przyszłości pracy zawodowej oraz zwiększenie konkurencyjności studentów jako przyszłych pracowników na rynku pracy.

Zagraniczny wyjazd służy nabyciu nowych umiejętności i kompetencji oraz doskonaleniu już posiadanych. Dzięki odbyciu części kształcenia za granicą studenci poprawią wiedzę i umiejętności, zdobędą praktyczne kompetencje będące uzupełnieniem wiedzy nabytej na macierzystej uczelni, podniosą kompetencje kluczowe. Zagraniczna mobilność w dużej mierze zwiększy szanse studentów w poszukiwaniu ciekawej pracy po zakończeniu studiów.

Efektem dodatkowym realizacji projektu będzie pogłębienie i rozszerzenie współpracy polskich uczelni z partnerami zagranicznymi, co nie pozostanie bez wpływu na doskonalenie jakości kształcenia i sposobu funkcjonowania uczelni, lepszą organizację mobilności ponadnarodowych na uczelniach, a w dalszej perspektywie poprawi zatrudnialności absolwentów polskich uczelni.

Działania w ramach projektu będą realizowane zgodnie z zasadami programu Erasmus+.

Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3

Czas realizacji projektu:
od 1 marca 2019 r. do 30 listopada 2023 r.

Środki budżetu państwa – dotacja celowa:
1 876 293,61 PLN

Całkowity budżet projektu:
32 859 783,00 PLN

Wkład UE:
30 983 489,39 PLN

Obejmuje konkursy:
2019, 2020

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2

Czas realizacji projektu:
od 1 czerwca 2016 r. do 31 marca 2022 r.

Całkowity budżet projektu z UE:
76 921 375,70 PLN

Obejmuje konkursy:
2016, 2017 i 2018

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Edycja 1

Czas realizacji projektu:
od 1 lipca 2014 r. do 31 marca 2018 r.

Całkowity budżet projektu:
46 830 832,00 PLN

Obejmuje konkursy:
2014, 2015

Wyniki konkursów

Aktualności

Seminarium „Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne w dobie kryzysów”

Seminarium „Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne w dobie kryzysów”
W dniach 30 listopada – 2 grudnia br. w Hotelu Boss w Miedzeszynie (Warszawa) odbędzie się II edycja seminarium organizowanego przez Biuro Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pt. „Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne w dobie kryzysów”.

Informacja o spotkaniu z dnia 7.04.2021

W dniu 7 kwietnia 2021 odbyło się spotkanie online dotyczące projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3.” Spotkanie adresowane było do przedstawicieli uczelni realizujących umowy z konkursu 2018w projekcie „Zagraniczna  mobilność...

Komunikat

Szanowni Państwo, mimo otaczającej nas sytuacji pozostajemy nieprzerwanie do Państwa dyspozycji. Jesteśmy dostępni pod telefonami i e-mailami mimo, że pracujemy zdalnie. Na bieżąco też analizujemy przesyłane przez Państwa dokumenty: wnioski o aneks, raporty końcowe i...

Kontakt

Dyrektor
Liliana Budkowska

tel. 22 46 31 424
lbudkowska@frse.org.pl

Zastępca Dyrektora
Emilia Halemba

tel. 22 46 31 671
ehalemba@frse.org.pl

Koordynator
Anna Dębska

tel. 510 389 764
adebska@frse.org.pl

Ada Ladzik

tel. 501 132 935
aladzik@frse.org.pl

ROZLICZENIA FINANSOWE PROJEKTÓW MOBILNOŚCIOWYCH

Małgorzata Lipska

tel. 22 46 31 143
mlipska@frse.org.pl

Adam Wierzchowski

tel. 22 46 31 149
awierzchowski@frse.org.pl

Katarzyna Baranowska

tel. 22 46 31 132