Informacja o spotkaniu z dnia 7.04.2021

W dniu 7 kwietnia 2021 odbyło się spotkanie online dotyczące projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3.”

Spotkanie adresowane było do przedstawicieli uczelni realizujących umowy z konkursu 2018
w projekcie „Zagraniczna  mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2” oraz umowy z konkursu 2019 i 2020 w projekcie „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3.”

Głównym tematem spotkania było zarządzanie budżetem projektów finansowanych ze środków
PO WER w odniesieniu do oszczędności, które powstały z powodu mniejszej liczby wyjazdów studentów na studia/praktyki zagraniczne w okresie pandemii COVID-19. Podczas spotkania poinformowaliśmy o sposobach monitorowania i raportowania do FRSE oszczędności powstałych
w projektach.