Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym POWER foto 2 edycja pod hasłem „Mój POWER – mój zawód. Za pomocą jednego zdjęcia przedstaw swój zawód”.

Celem Konkursu jest promocja Programu i rezultatów staży oraz szkoleń zawodowych realizowanych przez beneficjentów PO WER VET poprzez nagrodzenie i wyróżnienie najciekawszych zdjęć prezentujących działania projektowe podejmowane przez uczestników Konkursu w Programie.

W tym roku do udziału zapraszamy Beneficjentów realizujących projekty PO WER Kształcenie zawodowe w konkursach wniosków 2017-2020.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać poprzez Formularz zgłoszeniowy zdjęcie prezentujące (w dowolny sposób) zawód, który odbywał staż/szkolenie w ramach realizacji projektu. Zgłoszenie jest ważne w momencie przesłania wymaganych zgód do FRSE.

Zdjęcie może przedstawiać uczestników (maksymalnie 5 osób na zdjęciu) podczas wykonywania pracy w trakcie mobilności lub w sposób twórczy prezentować zawód wykonywany podczas mobilności.

Do jednego projektu można zgłosić maksymalnie 5 zdjęć. Do każdego formularza można załączyć jedno zdjęcie (1 zgłoszenie = 1 zdjęcie).

Do Konkursu może być zgłoszone wyłącznie zdjęcie, które nie brało udziału w I edycji Konkursu.

Laureackie Instytucje otrzymają atrakcyjne nagrody:

vouchery pieniężne na zakup sprzętu elektronicznego w kwocie: I miejsce 3 000 zł, II miejsce 2 500 zł, III miejsce 2 000 zł.

dyplomy dla Instytucji.

Dodatkowo autorzy zdjęć i osoby występujące na zdjęciach otrzymają pakiety nagród rzeczowych, ponadto autorzy zdjęć otrzymają dyplomy laureackie.

W ramach promocji zrealizowanych działań projektowych wybrane zdjęcia zostaną wykorzystane w materiałach i działaniach promocyjno-upowszechniających. 

Termin przesyłania zgłoszeń od 4 maja do 30 września 2022 r.

Regulamin oraz wzory obowiązujących zgód dostępne są poniżej.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.

 

Zachęcamy do sprawdzenia zasobów zdjęć projektowych oraz do udziału w Konkursie!

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 - Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby dorosłej

Załącznik nr 3 - Zgoda na wykorzystanie Zdjęcia (udzielana przez autora Zdjęcia będącego osobą pełnoletnią)

Załącznik nr 2 - Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Załącznik nr 4 - Zgoda na wykorzystanie Zdjęcia (udzielana przez rodziców/opiekunów autora Zdjęcia będącego osobą niepełnoletnią)

POWER foto 1. edycja