Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym POWER foto pod hasłem „Mój POWER – mój zawód. Za pomocą jednego zdjęcia przedstaw swój zawód”.

Celem Konkursu jest promocja Programu i rezultatów staży oraz szkoleń zawodowych realizowanych przez beneficjentów PO WER VET poprzez nagrodzenie i wyróżnienie najciekawszych zdjęć prezentujących działania projektowe podejmowane przez uczestników Konkursu w Programie.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać poprzez Formularz zgłoszeniowy zdjęcie prezentujące (w dowolny sposób) zawód, który odbywał staż/szkolenie w ramach realizacji projektu.

Zdjęcie może przedstawiać uczestników (maksymalnie 5 osób na zdjęciu) podczas wykonywania pracy w trakcie mobilności lub w sposób twórczy prezentować zawód wykonywany podczas mobilności.

Do jednego projektu można zgłosić maksymalnie 5 zdjęć. Do każdego formularza można załączyć jedno zdjęcie (1 zgłoszenie = 1 zdjęcie).

Laureackie Instytucje otrzymają atrakcyjne nagrody:

vouchery pieniężne na zakup sprzętu elektronicznego w kwocie: I miejsce 3 000 zł, II miejsce 2 500 zł, III miejsce 2 000 zł.

dyplomy dla Instytucji.

Dodatkowo autorzy zdjęć i osoby występujące na zdjęciach otrzymają pakiety nagród rzeczowych, ponadto autorzy zdjęć otrzymają dyplomy laureackie.

W ramach promocji zrealizowanych działań projektowych oraz podsumowania  całości fazy konkursów wniosków 2014-2020 wybrane zdjęcia zostaną wykorzystane w materiałach i działaniach promocyjno-upowszechniających. Planowanym są m.in. galerie zdjęć, publikacje w prasie i mediach, ewentualnie zawodowe kalendarze roczne z użyciem wybranych zdjęć.

Termin przesyłania zgłoszeń od 14 maja do 31 października 2021 r.

Regulamin oraz wzory obowiązujących zgód dostępne są poniżej.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.

 

Zachęcamy do sprawdzenia zasobów zdjęć projektowych oraz do udziału w Konkursie!

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 - Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby dorosłej

Załącznik nr 3 - Zgoda na wykorzystanie Zdjęcia (udzielana przez autora Zdjęcia będącego osobą pełnoletnią)

Załącznik nr 2 - Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Załącznik nr 4 - Zgoda na wykorzystanie Zdjęcia (udzielana przez rodziców/opiekunów autora Zdjęcia będącego osobą niepełnoletnią)