Spotkania dla instytucji rozpoczynających realizację przedsięwzięć
Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza na spotkania skierowane do instytucji rozpoczynających realizację przedsięwzięć w ramach II naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach skierowanych do instytucji rozpoczynających realizację przedsięwzięć w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, II nabór formularzy zgłoszeniowych, składanych w terminie do 31 października 2019 roku.

Celem spotkań jest przekazanie informacji merytoryczno-finansowych dotyczących prawidłowej realizacji działań projektowych.

Podczas szkoleń omówione zostaną najważniejsze zapisy umowy finansowej zawartej pomiędzy FRSE a realizatorem działań, obowiązki szkół wynikające z realizacji przedsięwzięć, kwestie merytoryczne, aspekty dotyczące raportowania i rozliczania, wzory dokumentów oraz kwestie związane z zarządzaniem finansami w ramach przedsięwzięć.

Terminy i miejsce:

9 marca 2020 r. – Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa, godz. 9.30-16.00

10 marca 2020 r. – Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa, godz. 9.30-16.00

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Na szkolenie w wybranym przez Państwa terminie zapraszamy maksymalnie 2 osoby z instytucji (np. koordynator przedsięwzięcia oraz osoba zajmująca się finansami).

Osoby niezarejestrowane na szkolenie nie będą mogły wziąć w nim udziału.

Szkolenia są bezpłatne, FRSE nie zwraca kosztów przejazdu. W trakcie szkoleń zapewniony będzie catering.

Rejestracja na szkolenia odbywa się poprzez wypełnienie ankiety rejestracyjnej w systemie online i potrwa od 17 lutego do 2 marca 2020 r.

9 marca 2020

10 marca 2020

FRSE ostatecznie potwierdzi udział w wybranym szkoleniu w oddzielnym mailu, przesłanym po zakończeniu rejestracji na adres wskazany w zgłoszeniu

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Beatą Likos-Grzesiak: blgrzesiak@frse.org.pl, tel.: 22 46 31 312.