Spotkanie Realizatorów projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
W związku z niesłabnącym zagrożeniem pandemią COVID-19 oraz restrykcjami z niej wynikającymi, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza koordynatorów przedsięwzięć realizowanych w ramach I naboru do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” do wzięcia udziału w spotkaniu online, które odbędzie się 29 marca 2021 r. o godz. 14.00 na platformie Zoom.

Szanowni Państwo,

związku z niesłabnącym zagrożeniem pandemią COVID-19 oraz restrykcjami z niej wynikającymi, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza koordynatorów przedsięwzięć realizowanych w ramach I naboru do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” do wzięcia udziału w spotkaniu online, które odbędzie się 29 marca 2021 r. o godz. 14.00 na platformie Zoom. Spotkanie, o którym Realizatorzy zostali poinformowani drogą mailową, poświęcone będzie kwestii omówienia wyników złożonych ankiet, dotyczących wpływu pandemii COVID-19 na realizację przedsięwzięć oraz dyskusji nad poszukiwaniem najlepszych rozwiązań dla skutecznego przeprowadzenia działań projektowych w aktualnych warunkach epidemicznych.

Realizatorów przedsięwzięć z II naboru informujemy, iż w najbliższych dniach odbędzie się analogiczne spotkanie poświęcone ich działaniom projektowym, a o jego terminie koordynatorzy przedsięwzięć zostaną poinformowani indywidualnie drogą mailową.