Sprawozdawczość siła wyższa | COVID-19
W związku z zaistniałą sytuacją epidemii koronawirusa (COVID-19) w Europie harmonogram realizacji działań projektowych musiał ulec zmianom.

Część instytucji była zmuszona skrócić mobilność, odwołać lub przesunąć ją na późniejszy termin (tzw. siła wyższa). W związku z tym chcielibyśmy przekazać Państwu zbiorcze wytyczne pomocne w sprawozdawaniu takich sytuacji w systemie Mobility Tool+ oraz w Formularzu SL.

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Instrukcją i zaktualizowanie danych o Państwa uczestnikach zgodnie z przedstawionymi wytycznymi.

Poprawne sprawozdanie danych systemie Mobility Tool+ i Formularzu SL jest podstawą do rozliczenia kosztów na etapie raportu końcowego.

W przypadku wątpliwości dot. realizacji projektu lub kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z opiekunem Państwa projektu. W kwestiach finansowych prosimy kierować pytania do Zespołu Rozliczeń Finansowych. Dane pracowników są dostępne w zakładce ‘kontakt’.

Instrukcja do rozliczania kosztów w związku z COVID-19