Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych - KONKURS 2018

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” realizowany jest w IV osi priorytetowej „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” stanowi dodatkowe źródło dofinansowania projektów składanych w programie Erasmus+ dla Akcji KA1 „Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych” w ramach konkursów wniosków w latach 2018, 2019, 2020.

W ramach niniejszego projektu dofinansowanie otrzymują wnioski zakwalifikowane na listę rezerwową w programie Erasmus+ Akcja KA1 „Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych” dla danego konkursu wg listy rankingowej.

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” umożliwia organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych realizację inicjatyw, których celem jest poprawa kompetencji kluczowych i zawodowych kadry potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych oraz rozwój współpracy międzynarodowej, dzięki czemu organizacje mogą podnieść jakość swoich usług edukacyjnych.

Beneficjentami projektu mogą być:

 • Uniwersytety ludowe, uniwersytety trzeciego wieku,
 • Szkoły ogólnokształcące dla dorosłych (w tym centra kształcenia ustawicznego, o ile prowadzą np. liceum dla dorosłych, szkoły przywięzienne),
 • Biblioteki, muzea, domy kultury prowadzące formy edukacji niezawodowej dorosłych,
 • Szkoły językowe czy komputerowe dla dorosłych,
 • Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze niezawodowej edukacji osób dorosłych.

W ramach projektu uczestnicy otrzymują dofinansowanie na udział w następujących formach wsparcia:

 • Szkolenie kadry – udział w kursach, szkoleniach, konferencjach pozwalających doskonalić umiejętności związane z podnoszeniem kompetencji osób starszych, niepełnosprawnych, kobiet i osób o niskich kwalifikacjach oraz rozwijaniem kompetencji kluczowych u osób dorosłych
 • Job shadowing – obserwacja pracy w organizacji zajmującej się niezawodową edukacją dorosłych
 • Prowadzenie zajęć dla dorosłych słuchaczy lub szkoleń dla kadry niezawodowej edukacji dorosłych w organizacji zagranicznej.

Działania ponadnarodowej mobilności kadry niezawodowej edukacji dorosłych mogą trwać od 2 do 60 dni (bez okresu podróży) i odbywać się w następujących krajach: Kraje UE, Norwegia, Lichtenstein, Islandia, Turcja i była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM).

Dofinansowanie projektu obejmuje wsparcie w formie ryczałtu na pokrycie kosztów podróży, utrzymania uczestnika podczas pobytu zagranicznego, ewentualnej opłaty za uczestnictwo w kursie oraz wsparcia organizacyjnego (środki na przygotowanie do mobilności, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdów, upowszechnianie oraz inne koszty realizacji projektu). W przypadku uczestnictwa w wyjeździe zagranicznym osób z niepełnosprawnością możliwy jest udział osób towarzyszących.

Czas realizacji projektu: od 1 lutego 2018 roku do 31 grudnia 2022 roku

Całkowity budżet projektu: 15 312 000 PLN

 • W razie pytań

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  Aleje Jerozolimskie 142A
  02- 305 Warszawa
  tel.: 22 46 31 660
  e-mail: powerae@frse.org.pl 

  ZESPÓŁ MERYTORYCZNY PROJEKTU
  PO WER ,,Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych''


  Liliana Budkowska - Dyrektor Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych 
  tel. 22 46 31 424,

  Emilia Halemba - Zastępca Dyrektora
  tel. 22 46 31 671; ehalemba@frse.org.pl

  Łukasz Cherek - Koordynator Zespołu
  tel.  22 46 31 445, 

  Joanna Bazylak
  tel. 22 46 31 304, jbazylak@frse.org.pl


  ROZLICZENIA FINANSOWE PROJEKTÓW MOBILNOŚCIOWYCH 

  Małgorzata Sztarbała - Zastępca głównej księgowej
  tel. 22 46 31 134msztarbala@frse.org.pl