Konkurs fotograficzny POWER foto 2 edycja
Zespół POWER – sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe zaprasza do udziału w 2 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego POWER foto. Konkurs realizowany jest pod hasłem Mój POWER – mój zawód. Za pomocą jednego zdjęcia przedstaw swój zawód”.

Celem Konkursu jest promocja Programu i rezultatów staży oraz szkoleń zawodowych realizowanych przez beneficjentów PO WER VET poprzez nagrodzenie i wyróżnienie najciekawszych zdjęć prezentujących działania projektowe podejmowane przez uczestników Konkursu w Programie.

W ramach promocji zrealizowanych działań projektowych wybrane zdjęcia zostaną wykorzystane w materiałach i działaniach promocyjno-upowszechniających. Planowanym są m.in. galerie zdjęć, publikacje w prasie i mediach, ewentualnie zawodowe kalendarze roczne zużyciem wybranych zdjęć.

W tym roku do udziału zapraszamy Beneficjentów realizujących projekty PO WER Kształcenie zawodowe w konkursach wniosków 2017-2020.

 

Termin przesyłania zgłoszeń od 4 maja do 30 września 2022 r.

Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody: vouchery na za zakup sprzętu elektronicznego oraz pakiety rzeczowe.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie https://power.frse.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/power-foto/ .

Zachęcamy do sprawdzenia zasobów zdjęć projektowych oraz do udziału w Konkursie!