POWERGEDON 2022 „Kurs na sukces!” – IV edycja wydarzenia

6 – 8 czerwca 2022 r.

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne MOLO, Smardzewice.

POWERGEDON to przedsięwzięcie, które zostało zainicjowane na 60-lecie istnienia Europejskiego Funduszu Społecznego, 5-lecie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, a także 30-lecie Programu Erasmus + w Europie.

POWERGEDON 2022 to czwarta edycja tego wydarzenia, połączona z konferencją dotyczącą realizacji projektów ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem wydarzenia jest wsparcie instytucji w budowaniu dobrych relacji w zespołach projektowych tzw. team building, nawiązywanie współpracy międzyinstytucjonalnej, sprawdzenie oraz ulepszenie takich elementów jak praca zespołowa, podział obowiązków (delegacja zadań oraz ich realizacja), reagowanie w sytuacjach kryzysowych, motywacja do działania, wspólne rozwiązywanie problemów.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. FRSE zapewnia noclegi na czas trwania wydarzenia. Dla każdej drużyny będą przydzielone dwa pokoje dwuosobowe z łazienkami.

Dla chętnych będzie również przewidziana możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu z Warszawy na miejsce wydarzenia.

I dzień KONFERENCJA

W ramach pierwszego dnia (6 czerwca 2022 r.) planowana jest organizacja konferencji pn.Kurs na sukces – etap przygotowania uczestników mobilności podstawą efektywności projektów”.

Za każdym sukcesem w projekcie stoi szereg mniejszych działań, a jednym z kluczowych jest organizacja szkoleń, kursów, warsztatów lub innych form przekazywania wiedzy uczestników tak, aby mobilność zagraniczna mogła być w pełni przez nich wykorzystana. Najczęściej omawia się i podsumowuje projekty w oparciu o ich efekty, czyli wiedzę i umiejętności jakie uzyskują uczniowie i nauczyciele po zrealizowaniu mobilności zagranicznych. Tym razem chcielibyśmy skupić się na początkowych fazach realizacji projektu – czyli przygotowaniu.

II dzień POWERGEDON

Drugiego dnia (7 czerwca 2022) odbędą się rywalizacje drużyn beneficjentów. W tym roku rywalizacja będzie prowadzona na wodzie. Odbędą się regaty 4 osobowych drużyn na jachtach żeglarskich oraz zawody na łodziach wiosłowych i kajakach. Każda drużyna która się zgłosi będzie rywalizować we wszystkich wymienionych konkurencjach. Tak też obycie żeglarskie będzie bardzo dużym atutem dla wygranej. Nie jest wymagane posiadanie patentów żeglarskich jednak załoga powinna posiadać doświadczenie w żeglowaniu. Do każdej drużyny będzie przydzielony profesjonalny sternik – czuwający nad bezpieczeństwem załogi, jednak nie będzie on aktywnie uczestniczył w strategii regatowej, o której będzie decydować załoga.