Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu skierowanym do instytucji kończących realizację przedsięwzięć w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”.

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu skierowanym do instytucji kończących realizację przedsięwzięć w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”.

Ogłaszamy wyniki IV naboru Ponadnarodowej Mobilności Uczniów

Ogłaszamy wyniki IV naboru Ponadnarodowej Mobilności Uczniów

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół PO WER ma przyjemność poinformować, że dobiegł końca proces oceny formalno – merytorycznej formularzy zgłoszeniowych, złożonych w ostatnim naborze do projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów.

Lista rankingowa z wynikami procesu selekcji IV naboru jest opublikowana na stronie projektu
w zakładce https://power.frse.org.pl/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow-konkurs-2021-nabor-4/

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożone aplikacje i zachęcamy do dalszego monitorowania aktualności na naszej stronie internetowej oraz fanpage na FB, gdzie będą publikowane informacje nt. kolejnych projektów realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Zespół PO WER.

Ogłaszamy wyniki IV naboru Ponadnarodowej Mobilności Uczniów

Komunikat dla Realizatorów projektu “Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż FRSE otrzymała pozytywną decyzję Instytucji Zarządzającej projektem „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w przedmiocie możliwości zastosowania rozwiązań ułatwiających realizację przedsięwzięć w ramach projektu w kontekście trwającej pandemii COVID-19. Realizatorzy inicjatyw mogą skorzystać z następujących możliwości:

– skrócenia czasu trwania mobilności do 7 dni łącznie z podróżą;

– zmniejszenia liczby uczestników do minimalnie 5 uczniów na wyjazd;

– zmiany instytucji przyjmującej na placówkę z innego kraju Unii Europejskiej;

– realizowania mobilności w okresie ferii/wakacji,

– wydłużenia inicjatyw z I naboru do maksymalnie 31 grudnia 2021 r.,

– wydłużenia inicjatyw z II naboru o maksymalnie 6 miesięcy (z opcji tej można skorzystać jednorazowo, zatem nie dotyczy ona Realizatorów przedsięwzięć 6-miesięcznych, którzy dokonali już wydłużenia czasu trwania inicjatyw o 6 miesięcy).

Szczegółowe informacje na temat procedury skorzystania z poszczególnych rozwiązań zostaną przekazane Państwu drogą mailową.

Zespół PO WER ds. projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 

KOMUNIKAT

Brexit i konsekwencje nieprzestrzegania Umowy o wystąpieniu przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej
Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na temat wpływu ewentualnego nieprzestrzegania Umowy o wystąpieniu przez Zjednoczone Królestwo na trwające projekty realizowane w ramach obecnych programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
W odniesieniu do wpływu ewentualnego nieprzestrzegania Umowy o wystąpieniu przez rząd Zjednoczonego Królestwa na projekty realizowane w ramach obecnych programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, tj. w ramach WRF na lata 2014-2020 Narodowa Agencja informuje o następujących kwestiach:
• umowa o wystąpieniu weszła w życie w dniu 1 lutego 2020 r. i ma skutki prawne na mocy prawa międzynarodowego;
• Unia Europejska będzie w pełni przestrzegać swoich zobowiązań w odniesieniu do niniejszej Umowy;
• dotyczy to w szczególności art. 138 Umowy o wystąpieniu, który stanowi, że w odniesieniu do programów i działań UE, na które przeznaczono środki zgodnie z WRF 2014-2020 lub poprzednią perspektywą finansową, prawo Unii Europejskiej nadal ma zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa po dniu 31 grudnia 2020 r. aż do zamknięcia tych programów i działań UE;
• na podstawie tego artykułu i innych postanowień Umowy o wystąpieniu oznacza to, że podmioty prawne z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie nadal w pełni kwalifikują się do uczestnictwa i otrzymywania finansowania w ramach obecnych programów UE na lata 2014-2020, w tym Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, tak jakby Zjednoczone Królestwo nadal było państwem członkowskim, do czasu zakończenia tych programów.
Źródłowe informacje na ten temat w formie FAQ znajdują się pod poniższym linkiem:                                                                                  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_en.                                                                                                                                                              Warszawa, 6 listopada 2020 r.

KOMUNIKAT

Brexit i konsekwencje nieprzestrzegania Umowy o wystąpieniu przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej
Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na temat wpływu ewentualnego nieprzestrzegania Umowy o wystąpieniu przez Zjednoczone Królestwo na trwające projekty realizowane w ramach obecnych programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
W odniesieniu do wpływu ewentualnego nieprzestrzegania Umowy o wystąpieniu przez rząd Zjednoczonego Królestwa na projekty realizowane w ramach obecnych programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, tj. w ramach WRF na lata 2014-2020 Narodowa Agencja informuje o następujących kwestiach:
• umowa o wystąpieniu weszła w życie w dniu 1 lutego 2020 r. i ma skutki prawne na mocy prawa międzynarodowego;
• Unia Europejska będzie w pełni przestrzegać swoich zobowiązań w odniesieniu do niniejszej Umowy;
• dotyczy to w szczególności art. 138 Umowy o wystąpieniu, który stanowi, że w odniesieniu do programów i działań UE, na które przeznaczono środki zgodnie z WRF 2014-2020 lub poprzednią perspektywą finansową, prawo Unii Europejskiej nadal ma zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa po dniu 31 grudnia 2020 r. aż do zamknięcia tych programów i działań UE;
• na podstawie tego artykułu i innych postanowień Umowy o wystąpieniu oznacza to, że podmioty prawne z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie nadal w pełni kwalifikują się do uczestnictwa i otrzymywania finansowania w ramach obecnych programów UE na lata 2014-2020, w tym Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, tak jakby Zjednoczone Królestwo nadal było państwem członkowskim, do czasu zakończenia tych programów.
Źródłowe informacje na ten temat w formie FAQ znajdują się pod poniższym linkiem: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_en.
Warszawa, 6 listopada 2020 r.