Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół PO WER ma przyjemność poinformować o  dofinansowaniu dodatkowych 160 projektów z listy rezerwowej projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół PO WER ma przyjemność poinformować o dofinansowaniu dodatkowych 160 projektów z listy rezerwowej projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół PO WER ma przyjemność poinformować o  dofinansowaniu dodatkowych 160 projektów z listy rezerwowej projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”.

Lista dofinansowanych placówek IV naboru II tura jest opublikowana na stronie projektu

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożone aplikacje i zachęcamy do dalszego monitorowania aktualności na naszej stronie internetowej oraz fanpage na FB, gdzie będą publikowane informacje nt. kolejnych projektów realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Zespół PO WER.

Konferencja podsumowująca projekt „Szansa-nowe możliwości dla dorosłych” 06 grudnia 2022 r.

Konferencja podsumowująca projekt „Szansa-nowe możliwości dla dorosłych” 06 grudnia 2022 r.

Konferencja podsumowująca projekt „Szansa-nowe możliwości dla dorosłych” 06 grudnia 2022 r.

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, która stanowi okazję do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowych rezultatów projektu. Kluczowa tematyka konferencji będzie dotyczyła wniosków i rekomendacji z testowania modeli wsparcia dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

TERMIN I MIEJSCE: Konferencja odbędzie się w dniu 06.12.2022 w godzinach 9:30 – 16:00 w hotelu Boss, ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa.

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza on-line https://www.webankieta.pl/ankieta/841406/konferencja-podsumowujaca-projekt-szansa-nowe-mozliwosci-dla-doroslych-06122022.html do 1 grudnia 2022 roku do godz. 12.00

Program konferencji oraz więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie projektu Szansa: https://szansa-power.frse.org.pl/aktualnosci/konferencja-podsumowujaca-projekt-szansa-nowe-mozliwosci-dla-doroslych/

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Seminarium „Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne w dobie kryzysów”

Seminarium „Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne w dobie kryzysów”

W dniach 30 listopada – 2 grudnia br. w Hotelu Boss w Miedzeszynie (Warszawa) odbędzie się II edycja seminarium organizowanego przez Biuro Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

 „Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne w dobie kryzysów”.

Podczas wydarzenia podjęte zostaną tematy dotyczące m.in.:

  • zwiększania szans edukacyjnych osób uczących się poprzez zapewnienie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału,
  • wyzwań i ryzyk mogących pojawić się podczas realizacji projektów,
  • radzenie sobie w stresujących sytuacjach,
  • umiejętności rozmawiania z uczestnikami projektów o trudnych tematach związanych np. z konfliktem zbrojnym,
  • radzenia sobie z porażkami w projektach,
  • dzielenia się swoimi sukcesami.

Do udziału w seminarium zapraszamy Beneficjentów spełniających kryteria opisane w Regulaminie wydarzenia.

Liczba uczestników jest ograniczona – zapraszamy maksymalnie po 2 osoby z instytucji.

Rejestracja uczestników odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego  i trwa do 4 listopada br. do godz. 12.00.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. FRSE pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia i materiałów szkoleniowych. FRSE nie zwraca kosztów podróży na seminarium.

FRSE w oddzielnym mailu, przesłanym po zakończeniu rejestracji, na wskazany przez zgłaszającego w formularzu adres mailowy, potwierdzi udział w seminarium lub poinformuje o braku możliwości uczestnictwa.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół PO WER ma przyjemność poinformować o  dofinansowaniu dodatkowych 160 projektów z listy rezerwowej projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”.

Ogłaszamy wyniki IV naboru Ponadnarodowej Mobilności Uczniów

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół PO WER ma przyjemność poinformować, że dobiegł końca proces oceny formalno – merytorycznej formularzy zgłoszeniowych, złożonych w ostatnim naborze do projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów.

Lista rankingowa z wynikami procesu selekcji IV naboru jest opublikowana na stronie projektu
w zakładce https://power.frse.org.pl/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow-konkurs-2021-nabor-4/

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożone aplikacje i zachęcamy do dalszego monitorowania aktualności na naszej stronie internetowej oraz fanpage na FB, gdzie będą publikowane informacje nt. kolejnych projektów realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Zespół PO WER.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół PO WER ma przyjemność poinformować o  dofinansowaniu dodatkowych 160 projektów z listy rezerwowej projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”.

Komunikat dla Realizatorów projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Komunikat dla Realizatorów projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
W związku z licznymi zapytaniami realizatorów z I i II naboru o oficjalne decyzje dotyczące możliwości zastosowania rozwiązań ułatwiających realizację przedsięwzięć w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, ...

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami realizatorów z I i II naboru  o oficjalne decyzje dotyczące możliwości zastosowania rozwiązań ułatwiających realizację przedsięwzięć w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, w kontekście trwającej pandemii COVID-19, informujemy że FRSE oczekuje jeszcze na ostateczne stanowisko Instytucji Zarządzającej projektem. W momencie otrzymania oficjalnych decyzji, FRSE poinformuje wszystkich realizatorów o tym fakcie niezwłocznie drogą mailową oraz za pośrednictwem strony internetowej projektu.

Zespół PO WER ds. projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”