Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół PO WER ma przyjemność poinformować o  dofinansowaniu dodatkowych 160 projektów z listy rezerwowej projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół PO WER ma przyjemność poinformować o dofinansowaniu dodatkowych 160 projektów z listy rezerwowej projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół PO WER ma przyjemność poinformować o  dofinansowaniu dodatkowych 160 projektów z listy rezerwowej projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”.

Lista dofinansowanych placówek IV naboru II tura jest opublikowana na stronie projektu

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożone aplikacje i zachęcamy do dalszego monitorowania aktualności na naszej stronie internetowej oraz fanpage na FB, gdzie będą publikowane informacje nt. kolejnych projektów realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Zespół PO WER.

Laureaci Konkursu fotograficznego – POWER foto 2. edycja

Laureaci Konkursu fotograficznego – POWER foto 2. edycja

Laureaci Konkursu fotograficznego – POWER foto 2. edycja

Laureaci Konkursu fotograficznego – POWER foto 2. edycja

Setki zawodowców, techników, specjalistów po raz kolejny w obiektywie aparatów.

Dziesiątki zawodów i specjalizacji uwiecznionych na zdjęciach z mobilności zagranicznych.

Trzech laureatów, trzy zawody, trzy instytucje.

Uczestnicy projektów PO WER Kształcenie i szkolenia zawodowe wzięli udział w kolejnej – drugiej – edycji Konkursu POWER foto pod hasłem „Mój POWER – mój zawód. Za pomocą jednego zdjęcia przedstaw swój zawód w trakcie realizacji stażu”.

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe (PO WER VET) 24 listopada 2022 r. podczas SkillsPoland 2022 w Gdańsku dokonał uroczystego rozstrzygnięcia drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego POWER foto oraz wręczenia nagród laureatom.

Celem Konkursu była promocja rezultatów projektów z perspektywy finansowej 2017-2020, dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych w ramach PO WER VET.

Spośród nadesłanych przez Beneficjentów prac wyłoniono trzy zwycięskie zdjęcia najbardziej wpisujące się w hasło konkursu, a także wyróżniające się pomysłowością, atrakcyjnością i techniką wykonania.. Zaprezentowano na nich następujące zawody: technik mechanik pojazdów samochodowych (I miejsce), technik żywienia i usług gastronomicznych (II miejsce) oraz technik geodeta (III miejsce). Ponadto nadano dziesięć wyróżnień oraz jedno wyróżnienie specjalne . Laureaci Konkursu otrzymali nagrody – vouchery na zakup sprzętu elektronicznego, atrakcyjne pakiety rzeczowe oraz dyplomy. Nagrodzone zdjęcia można obejrzeć na stronie internetowej Konkursu.

Nieustannie jesteśmy pod wrażeniem kreatywności i zaangażowania Beneficjentów sektora PO WER VET! Na zdjęciach ukazano setki niesamowitych doświadczeń życiowych i zawodowych zdobytych przez uczniów i nauczycieli podczas zagranicznych staży i szkoleń. Mamy ogromną nadzieję, że wszystkie te wspomnienia i umiejętności pozostaną na długo, procentując w życiu i wzbogacając rozwój.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu! Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach i inicjatywach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

 

I miejsce – Zdjęcie pt. „Kluczem jest precyzja”

Instytucja zgłaszająca: Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach

Autor Zdjęcia: Bartłomiej Zylla

Osoba występująca na Zdjęciu: Jakub Cieśla

Prezentowany zawód: mechanik pojazdów samochodowych

 

 

II miejsce – Zdjęcie pt. „Nawijać makaron… na uszy”

Instytucja zgłaszająca: Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Kościerzynie

Autor Zdjęcia: Honorata Koseda

Osoba występująca na Zdjęciu: Wiktoria Chrapkowska

Prezentowany zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

III miejsce – Zdjęcie pt. „Na pomiary czas”

Instytucja zgłaszająca: Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu

Autor Zdjęcia: Łukasz Woźniak

Osoby występujące na Zdjęciu: Maciej Hejsak, Sebastian Kozicki, Kamil Kielar i Leszek Wołoszyn

Prezentowany zawód: technik geodeta

Wyróżnienie specjalne – Zdjęcie pt. „Ekonomiczna debata”

 Instytucja zgłaszająca: Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. A. Kocura w Katowicach

Autor Zdjęcia: Aleksandra Filus

Osoby występujące na Zdjęciu: Aleksandra Filus i Joanna Badowska – Kionka

Prezentowany zawód: job shadowing ekonomiści

Wyróżnienia

Zdjęcie pt. "We włoskim warsztacie"

Instytucja zgłaszająca: Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie

Autor Zdjęcia: Piotr Cieślak

Osoba występująca na Zdjęciu: Marcin Gaweł

Prezentowany zawód: technik mechatronik

Zdjęcie pt. "Informatyk na stażu w Hiszpanii"

Instytucja zgłaszająca: Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu

Autor Zdjęcia: Grzegorz Postrzech

Osoba występująca na Zdjęciu: Damian Trzionka

Prezentowany zawód: technik informatyk

Zdjęcie pt. "Tyle radości w opiece nad roślinnością"

Instytucja zgłaszająca: Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli

Autor Zdjęcia: Karolina Chciuk

Osoby występujące na Zdjęciu: Amelia Zbrzeźna i Natalia Dziedzic

Prezentowany zawód: technik architektury krajobrazu

Zdjęcie pt. "W świetle fotografii"

Instytucja zgłaszająca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Międzyrzeczu

Autor Zdjęcia: Zofia Konieczna

Osoby występujące na Zdjęciu: Adam Sochacki, Klaudia Pluskota, Kasia Majkut, Joanna Kaszewska i Michalina Murzyn

Prezentowany zawód: technik fotografii i multimediów

Zdjęcie pt. "Budownictwo - moja pasja"

Instytucja zgłaszająca: Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych im. Żołnierzy 24 Pułku Artylerii Pancernej w Chełmie

Autor Zdjęcia: Kacper Rożek

Osoba występująca na Zdjęciu: Kacper Rożek

Prezentowany zawód: technik budownictwa

 

 

Zdjęcie pt. "Pomyślę... - czego jeszcze nie wymyślono?"

Instytucja zgłaszająca: Zespół Szkół w Prabutach

Autor Zdjęcia: Oliwier Mankiewicz

Osoba występująca na Zdjęciu: Piotr Felczak

Prezentowany zawód: technik automatyk

Zdjęcie pt. "Praca na wysokości"

Instytucja zgłaszająca: Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile

Autor Zdjęcia: Wojciech Drzewiecki

Osoby występujące na Zdjęciu: Aleksandra Badura i Bartek Pająk

Prezentowany zawód: technik organizacji turystyki

Zdjęcie pt. "Na łonie natury"

Instytucja zgłaszająca: Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Autor Zdjęcia: Janina Kozorowska

Osoba występująca na Zdjęciu: Aleksandra Korytko

Prezentowany zawód: technik architektury krajobrazu

Zdjęcie pt. "Szacunek brakarski w buczynie karpackiej LESY Slovenskej Republiky"

Instytucja zgłaszająca: Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi

Autor Zdjęcia: Jolanta Wencel

Osoby występujące na Zdjęciu: Weronika Przewłocka i Julia Stosik

Prezentowany zawód: technik leśnictwa

Zdjęcie pt. "Na ostro"

Instytucja zgłaszająca: Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Kościerzynie

Autor Zdjęcia: Honorata Koseda

Osoba występująca na Zdjęciu: Kacper Modrzejewski

Prezentowany zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

Konferencja podsumowująca projekt „Szansa-nowe możliwości dla dorosłych” 06 grudnia 2022 r.

Konferencja podsumowująca projekt „Szansa-nowe możliwości dla dorosłych” 06 grudnia 2022 r.

Konferencja podsumowująca projekt „Szansa-nowe możliwości dla dorosłych” 06 grudnia 2022 r.

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, która stanowi okazję do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowych rezultatów projektu. Kluczowa tematyka konferencji będzie dotyczyła wniosków i rekomendacji z testowania modeli wsparcia dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

TERMIN I MIEJSCE: Konferencja odbędzie się w dniu 06.12.2022 w godzinach 9:30 – 16:00 w hotelu Boss, ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa.

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza on-line https://www.webankieta.pl/ankieta/841406/konferencja-podsumowujaca-projekt-szansa-nowe-mozliwosci-dla-doroslych-06122022.html do 1 grudnia 2022 roku do godz. 12.00

Program konferencji oraz więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie projektu Szansa: https://szansa-power.frse.org.pl/aktualnosci/konferencja-podsumowujaca-projekt-szansa-nowe-mozliwosci-dla-doroslych/

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Seminarium „Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne w dobie kryzysów”

Seminarium „Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne w dobie kryzysów”

W dniach 30 listopada – 2 grudnia br. w Hotelu Boss w Miedzeszynie (Warszawa) odbędzie się II edycja seminarium organizowanego przez Biuro Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

 „Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne w dobie kryzysów”.

Podczas wydarzenia podjęte zostaną tematy dotyczące m.in.:

  • zwiększania szans edukacyjnych osób uczących się poprzez zapewnienie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału,
  • wyzwań i ryzyk mogących pojawić się podczas realizacji projektów,
  • radzenie sobie w stresujących sytuacjach,
  • umiejętności rozmawiania z uczestnikami projektów o trudnych tematach związanych np. z konfliktem zbrojnym,
  • radzenia sobie z porażkami w projektach,
  • dzielenia się swoimi sukcesami.

Do udziału w seminarium zapraszamy Beneficjentów spełniających kryteria opisane w Regulaminie wydarzenia.

Liczba uczestników jest ograniczona – zapraszamy maksymalnie po 2 osoby z instytucji.

Rejestracja uczestników odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego  i trwa do 4 listopada br. do godz. 12.00.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. FRSE pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia i materiałów szkoleniowych. FRSE nie zwraca kosztów podróży na seminarium.

FRSE w oddzielnym mailu, przesłanym po zakończeniu rejestracji, na wskazany przez zgłaszającego w formularzu adres mailowy, potwierdzi udział w seminarium lub poinformuje o braku możliwości uczestnictwa.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Komisji Europejskiej

Zaproszenie do składania formularzy zgłoszeniowych

Zaproszenie do składania formularzy zgłoszeniowych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składania formularzy zgłoszeniowych w drugiej rekrutacji na Grantobiorców do projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” jest odpowiedzią na Zalecenie w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: Nowe możliwości dla dorosłych przyjęte przez Radę Unii Europejskiej w dniu 19 grudnia 2016 r. Zakłada wsparcie edukacyjne osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, do których zalicza się: rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne. Wsparcie powinno być realizowane 3-stopniowo poprzez: diagnozę umiejętności, indywidualne wsparcie edukacyjne, walidację nabytych umiejętności.

Przedmiotem rekrutacji jest wybór podmiotów, które wdrożą modele wsparcia osób dorosłych powyżej 18 roku życia, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony, w procesie podnoszenia umiejętności podstawowych.

Zgodnie z założeniami rekrutacji,  osoby dorosłe o niskich umiejętnościach podstawowych to osoby powyżej 18. roku życia, które bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia, posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe) oraz kompetencje społeczne, odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Model powinien zostać wdrożony według określonych wytycznych zamieszczonych w dokumentacji rekrutacyjnej.

Alokacja na finansowanie wdrażania modeli wynosi 13 000 000,00 PLN. Kwota alokacji może ulec zwiększeniu.

Poziom finansowania wdrażania modeli  wynosi 100% uprawnionych wydatków.

Liczba grantów objętych finansowaniem jest uzależniona od liczby złożonych formularzy zgłoszeniowych oraz ich wartości.

Maksymalna kwota grantu wynosi  500 000 PLN.

Formularze zgłoszeniowe składane w ramach rekrutacji będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu informatycznego FRSE dostępnego pod adresem:  online.frse.org.pl, w terminie: od 07.07.2022 r. do 16.08.2022 r. do godz. 16:00.

 

Formularze zgłoszeniowe złożone przed i po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić on-line w języku polskim na stronie online.frse.org.pl.

Przed rozpoczęciem wypełniania Formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z Procedurą realizacji projektu grantowego w Projekcie „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” oraz załącznikami do Procedury dostępnymi na stronie internetowej projektu https://szansa-power.frse.org.pl/ w zakładce Rekrutacja Grantobiorców.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu Projektu Szansa:

tel.: 797-011-635, 572-675-479, 572-675-439

e-mail: szansa@frse.org.pl; szansa@ibe.edu.pl

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji.