Program operacyjny wiedza edukacja rozwój

Edukacja Szkolna

Głównym celem projektów realizowanych ze środków PO WER w obszarze edukacji szkolnej jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności. 

Projekty

Projekty są realizowane w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

W praktyce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizując projekty ze środków PO WER dofinansowała projekty, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ Edukacja Szkolna, Akcja 1 Mobilność edukacyjna w konkursie w latach 2017 i 2018 oraz 2019, ale nie zostały zaakceptowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel (lista rezerwowa).

Projekty są realizowane na zasadach programu Erasmus+, ale dofinansowane ze środków PO WER.

Mobilność kadry edukacji szkolnej 

Czas realizacji projektu:
od 1 sierpnia 2015 r. i zakończył się 30 czerwca 2019 r.

Całkowity budżet projektu:
53 866 376,61 PLN

Wkład UE:
50 790 606, 51 PLN

Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej 

Czas realizacji projektu:
od 15 grudnia 2014 r. i zakończył się 30 września 2017 r.

Całkowity budżet projektu:
15 477 198,40 PLN

Wkład UE:
14 593 450,37 PLN

Aktualności

Konferencja podsumowująca projekt „Szansa-nowe możliwości dla dorosłych” 06 grudnia 2022 r.

Konferencja podsumowująca projekt „Szansa-nowe możliwości dla dorosłych” 06 grudnia 2022 r. Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt „Szansa - nowe możliwości dla dorosłych”, która stanowi okazję do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowych...

Seminarium „Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne w dobie kryzysów”

Seminarium „Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne w dobie kryzysów”
W dniach 30 listopada – 2 grudnia br. w Hotelu Boss w Miedzeszynie (Warszawa) odbędzie się II edycja seminarium organizowanego przez Biuro Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pt. „Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne w dobie kryzysów”.

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu skierowanym do instytucji kończących realizację przedsięwzięć w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”.

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu skierowanym do instytucji kończących realizację przedsięwzięć w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”.
Celem spotkania jest przekazanie merytoryczno-finansowych informacji dotyczących procedury złożenia raportu końcowego oraz prawidłowego rozliczenia projektu.
Podczas szkolenia omówione zostaną obowiązki Beneficjenta przed przystąpieniem do złożenia raportu – system Mobility Tool+ i SL 2014, formularz raportu końcowego – poszczególne sekcje raportu, wprowadzanie danych finansowych, generowanie i składanie raportu końcowego, załączniki do raportu; kategorie budżetowe w projekcie, typy kontroli, przesunięcia pomiędzy kategoriami budżetu, dokumentacja projektu.

Szkolenie odbędzie się 10 maja 2022 r. o godz: 10.00; Hotel MERCURE (ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa)

Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez system online: ANKIETA REJESTRACYJNA

Do udziału w szkoleniu zapraszamy maksymalnie 2 osoby z instytucji (np. koordynatora projektu oraz osobę zajmującą się finansami).

Rejestracja uczestników kończy się 2 maja 2022 r. do godz. 12.00

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne, FRSE nie zwraca kosztów przejazdu. W trakcie szkolenia będzie zapewniony catering.

FRSE potwierdzi udział w szkoleniu w oddzielnym mailu, przesłanym po zakończeniu rejestracji na wskazany w ankiecie adres mailowy oraz poda szczegółowe dane niezbędne do uczestnictwa w spotkaniu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Agnieszka Guzowska tel.: 510 385 970, aguzowska@frse.org.pl

Kontakt

Dyrektor
Liliana Budkowska

tel. 22 46 31 424
lbudkowska@frse.org.pl

Zastępca Dyrektora
Emilia Halemba

tel. 22 46 31 671
ehalemba@frse.org.pl

Koordynator
Agnieszka Wielgomas

tel.728-455-327

Kontakt

tel. 22 46 31 660

Dominik Dymowski

tel. 505-430-039

Beata Likos-Grzesiak

tel. 797-011-632

Magdalena Sroczyńska

tel. 510 387 480


Justyna Głusiec

tel. 511 569 530

ROZLICZENIA FINANSOWE PROJEKTÓW MOBILNOŚCIOWYCH

Małgorzata Lipska

tel. 510-386-784
mlipska@frse.org.pl

Adam Wierzchowski

tel. 797-011-829
awierzchowski@frse.org.pl

Magdalena Wójcik

tel. 507-933-878

mwojcik@frse.org.pl