Monika Wysocka, pełnomocniczka ds. wymian międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni laureatką konkursu „Gwiazdy umiędzynarodowienia” w kategorii „RISING STAR” w 2022 roku . Pani Monika Wysocka odpowiedzialna na swojej uczelni za realizację projektu  „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) otrzymała nagrodę za wspieranie z pasją i wyjątkowym zaangażowaniem studentów wyjeżdżających na studia i praktyki do zagranicznych uczelni i instytucji.

Więcej informacji o laureatce i konkursie na stronie http://gwiazdyinternacjonalizacji.pl/laureaci-2022/66-kategoria-risingstar-monika-wysocka