Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół PO WER ma przyjemność poinformować, że dobiegł końca proces oceny formalno – merytorycznej formularzy zgłoszeniowych, złożonych w ostatnim naborze do projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów.

Lista rankingowa z wynikami procesu selekcji IV naboru jest opublikowana na stronie projektu
w zakładce https://power.frse.org.pl/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow-konkurs-2021-nabor-4/

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożone aplikacje i zachęcamy do dalszego monitorowania aktualności na naszej stronie internetowej oraz fanpage na FB, gdzie będą publikowane informacje nt. kolejnych projektów realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Zespół PO WER.