Brexit i konsekwencje nieprzestrzegania Umowy o wystąpieniu przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej
Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na temat wpływu ewentualnego nieprzestrzegania Umowy o wystąpieniu przez Zjednoczone Królestwo na trwające projekty realizowane w ramach obecnych programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
W odniesieniu do wpływu ewentualnego nieprzestrzegania Umowy o wystąpieniu przez rząd Zjednoczonego Królestwa na projekty realizowane w ramach obecnych programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, tj. w ramach WRF na lata 2014-2020 Narodowa Agencja informuje o następujących kwestiach:
• umowa o wystąpieniu weszła w życie w dniu 1 lutego 2020 r. i ma skutki prawne na mocy prawa międzynarodowego;
• Unia Europejska będzie w pełni przestrzegać swoich zobowiązań w odniesieniu do niniejszej Umowy;
• dotyczy to w szczególności art. 138 Umowy o wystąpieniu, który stanowi, że w odniesieniu do programów i działań UE, na które przeznaczono środki zgodnie z WRF 2014-2020 lub poprzednią perspektywą finansową, prawo Unii Europejskiej nadal ma zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa po dniu 31 grudnia 2020 r. aż do zamknięcia tych programów i działań UE;
• na podstawie tego artykułu i innych postanowień Umowy o wystąpieniu oznacza to, że podmioty prawne z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie nadal w pełni kwalifikują się do uczestnictwa i otrzymywania finansowania w ramach obecnych programów UE na lata 2014-2020, w tym Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, tak jakby Zjednoczone Królestwo nadal było państwem członkowskim, do czasu zakończenia tych programów.
Źródłowe informacje na ten temat w formie FAQ znajdują się pod poniższym linkiem:                                                                                  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_en.                                                                                                                                                              Warszawa, 6 listopada 2020 r.