Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż FRSE otrzymała pozytywną decyzję Instytucji Zarządzającej projektem „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w przedmiocie możliwości zastosowania rozwiązań ułatwiających realizację przedsięwzięć w ramach projektu w kontekście trwającej pandemii COVID-19. Realizatorzy inicjatyw mogą skorzystać z następujących możliwości:

– skrócenia czasu trwania mobilności do 7 dni łącznie z podróżą;

– zmniejszenia liczby uczestników do minimalnie 5 uczniów na wyjazd;

– zmiany instytucji przyjmującej na placówkę z innego kraju Unii Europejskiej;

– realizowania mobilności w okresie ferii/wakacji,

– wydłużenia inicjatyw z I naboru do maksymalnie 31 grudnia 2021 r.,

– wydłużenia inicjatyw z II naboru o maksymalnie 6 miesięcy (z opcji tej można skorzystać jednorazowo, zatem nie dotyczy ona Realizatorów przedsięwzięć 6-miesięcznych, którzy dokonali już wydłużenia czasu trwania inicjatyw o 6 miesięcy).

Szczegółowe informacje na temat procedury skorzystania z poszczególnych rozwiązań zostaną przekazane Państwu drogą mailową.

Zespół PO WER ds. projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”